Debattartikel i Aftonbladet

Samhällsinformation | 26 april 2023

Höjda matpriser, hyror, räntor och stora reallönesänkningar. Att många människor har det tufft just nu vet vi. Men på vilket sätt påverkar prishöjningarna det sociala livet och välmåendet? Efter en webbenkät som initierats av Sveriges konsumenter, där bl.a. medlemmar från SKPF deltog, framkom det att mer än var tionde konsument hoppar över måltider varje vecka. En del hoppar över en eller flera måltider – varje dag!

Tillsammans med bl.a. Sveriges Konsumenter har vi skrivit en debattartikel om detta i Aftonbladet, den kan du läsa här