Fattiga pensionärer blir inte rikare för att genomsnittet har det bra

Pension | 21 januari 2022

Är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden god, frågar sig Pensionsmyndigheten i en ny rapport och svarar jakande. Men man konstaterar ändå att hälften av pensionärskollektivet har en disponibel inkomst under 15 000 kronor per månad, bara en dryg tusenlapp mer än gränsen för relativt låg ekonomisk standard, 13 600 kronor. Och inte långt från fattigdomsgränsen.

I rapporten “Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?” visar Pensionsmyndigheten att pensionärernas samlade ekonomi allmänt sett är god i förhållande till övriga befolkningen. Det är den tredje av totalt sex rapporter som myndigheten lägger fram i en faktaserie om pensionerna.

Men uttalandet till trots visar också rapporten att den ekonomiska situationen inte är lika god för alla pensionärer. Såväl inkomster som förmögenheter är ojämnt fördelade både bland pensionärerna och bland befolkningen i övrigt, konstaterar myndigheten.

Man måste komma ihåg att pensionärer inte är en homogen grupp. Även om man beaktar andra inkomster än pension så är det tydligt att den ekonomiska situationen inte är god för alla. Det kan vi se bland våra medlemmar. Medlemmar som ofta haft ett hårt yrkesliv inom vård och omsorg och kanske inte orkat arbeta ända fram till 65-årsdagen, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Rapporten gör också en jämförelse mellan pensionärernas disponibla inkomster i förhållande till de utgifter man har. Det visar vilka ekonomiska marginaler en genomsnittlig pensionär har efter att boendekostnader och vanliga levnadskostnader som el och livsmedel är betalda.

– Vi måste ha och kunna lita på ett pensionssystemet som är mer rättvist och jämlikt för alla. Den allmänna pensionen måste höjas eftersom detta har störst betydelse för låg- och medelinkomsttagare. Det kan inte vara rimligt att man bara ska ha cirka 1 000 kronor kvar till det lilla extra, kanske julklappar till barnbarnen. En summa som också ska kunna täcka oförutsedda utgifter som sjukvård och tandläkarkostnader, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Fakta rapporten
Rapporten omfattar den grupp pensionärer som tog ut minst hälften av sin inkomstpension, garantipension eller försörjningsstöd 2019, totalt 1 877 281 personer.
Du hittar rapporten på pensionsmyndigheten.se sök på rapporter eller på titeln: Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?