Försök inte lura mig – nytt informationspaket

Samhällsinformation | 5 mars 2020

Bedrägerier mot äldre där gärningspersonerna utnyttjar en förtroendeställning fortsätter öka i landet. Det kan vara extra svårt att värja sig när en bedragare säger sig representera en myndighet eller någon annan som man förväntas lita på t.ex. en läkare eller fastighetsbolaget. Nu lanseras ett nytt informations- och mötespaket för att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott.

”Försök inte lura mig” är ett mötespaket för aktiva möten som tagits fram av polisen tillsammans med Brottsofferjouren, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

– Med ”Försök inte lura mig” vill vi öka medvetenheten om bedrägeribrott där främst äldre drabbas, vilka varningssignaler och situationer man ska vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig för att inte bli lurad, säger Anna Karlsson, polisens nationella bedrägericenter.

Mötespaketet är främst tänkt att användas vid fysiska möten mellan äldre där materialet skapar förutsättningar för samtal och praktiska övningar. Att kunna diskutera, dela erfarenheter och känna samhörighet, kan minska känslan av oro och skam för att bli utsatt för brott. Möten genomförs av organisationerna många gånger i samverkan exempelvis med kommun och polis.

– Materialet kan också användas av anhöriga eller de som arbetar med äldre för att upplysa om olika risker i hemmet, på stan och på nätet. Har man inte möjlighet att delta i möten så innehåller framför allt det skriftliga materialet viktig information om bedrägerier och goda råd från polisen, fortsätter Anna Karlsson.

Fakta / Mötespaketet:

• Mötespaketet är uppbyggt utifrån de bedrägeribrott som förekommer mest mot äldre.
• Filmerna i materialet är baserade på verkliga händelser för att lära sig att känna igen och öva på att hantera olika situationer där man kan utsättas för ett bedrägeri.
• Utbildningen kan genomföras som studiecirkel eller användas som ett informationsmöte.

På sidan ”Försök inte lura mig” finns materialet, (filmer, manual och broschyrer). Det sprids även via övriga organisationer. De tre delarna handlar om:

• Tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri som sker i och kring ditt hem.
• Tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri som sker i offentlig miljö.
• Tips och råd på hur du kan förebygga bedrägeri på nätet, via telefon eller e-post.

Fakta / Bedrägerier mot äldre
• Bedrägeribrott mot äldre och funktionsnedsatta genom så kallad social manipulation ökade med 45 procent mellan december 2019 och januari 2020, från 710 till 1032 brott.
• Tillvägagångssätten vid brotten är flera, men bedragarna utger sig ofta för att vara från banken, polisen eller en annan institution som de äldre har förtroende för.