Fortfarande ingen mammografi för kvinnor över 74 år

Samhällsinformation | 16 februari 2023

Socialstyrelsen säger återigen nej till att erbjuda screening för bröstcancer för kvinnor efter 74 års ålder. SKPF Pensionärerna anser att åldersgränsen är diskriminerande, och vi ser det som olyckligt att den inte tas bort.

Mellan 40 och 74 års ålder kallas alla kvinnor i Sverige till avgiftsfri screening för bröstcancer – men därefter slutar kallelserna att komma. Detta trots att många av de som insjuknar och avlider i bröstcancer är äldre. Nu har Socialstyrelsen sett över sina rekommendationer för screeningen, men återigen landat i att åldersgränsen borde vara kvar.

– Vi ser det här som åldersdiskriminering som riskerar att drabba äldre kvinnors hälsa. Det är svårt att förstå varför samhället vid en viss ålder inte längre ser det som lönt att erbjuda kvinnor en undersökning för att upptäcka cancer i ett tidigt skede, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna, som företräder mer än 60 000 kvinnor över 74 år.

Socialstyrelsen menar att det saknas kunskap om effekten av screening för bröstcancer efter 74 års ålder, och att det därför inte går att fastställa att eventuella positiva effekter överväger de negativa.

– Problemet är att det saknas kunskap om mammografi för äldre eftersom det forskas för lite på äldre, inte minst kvinnor. Det är väldigt orättvist, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Region Norrbotten har tidigare gått före och höjt åldersgränsen för mammografi. SKPF Pensionärerna hoppades att Socialstyrelsen skulle följa efter. Förbundet har föreslagit en rekommendation där regionerna tillsammans med forskare inför avgiftsfri screening även för gruppen över 74 år, för att samtidigt följa upp och analysera effekterna av det.

– En sådan reform skulle öka jämlikheten i vården och på samma gång ge värdefull forskning inför framtiden, säger Liza di Paolo-Sandberg.