Fortsatt nej till mer rättvisa skatteregler för 57:or

Pension | 20 januari 2023

Pensionärer födda 1957 går miste om skattelättnaden på pension under ett helt år, till följd av ändrade åldersgränser i skattesystemet. Trots protester mot denna orättvisa sa en majoritet i finansutskottet nu i veckan nej till att ändra reglerna.

Vid årsskiftet höjdes flera åldersgränser i pensionssystemet – och med det drabbas pensionärer födda 1957 av en skattesmäll. Skattelättnaden på pension som hittills har gällt från det år man fyller 66 år börjar nu i stället gälla från det år man fyller 67 år. Det innebär att 57:or inte får någon skattelättnad under hela 2023, trots att de på andra sätt räknas som pensionärer när de fyller 66 år. För många kan det innebära cirka 2 000 kronor mer i skatt per månad.

Miljöpartiet (MP) tog i december initiativ till att rätta till orättvisan, genom att lägga ett utskottsinitiativ i finansutskottet. MP:s förslag var att finansutskottet skulle uppmana regeringen att införa övergångsregler för pensionärer födda 1957.

Men när finansutskottet sammanträdde nu i veckan fick förslaget bara gehör från Vänsterpartiet.

– Det är orättvist att 57:orna ska betala mer i skatt än andra pensionärer. Därför är det obegripligt att det inte finns en större vilja att rätta till reglerna. SKPF kommer att fortsätta att driva på för att få regeringen att agera, säger förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.