Framgångsprojekt gör att färre får olämpliga läkemedel

Äldrepolitik| SKPF internt | 14 februari 2019

- Förskrivningen av läkemedel skiljer sig över landet, både vad gäller antalet läkemedel äldre ges och antalet olämpliga läkemedel. Om detta är ett mått på vårdkvalitet, då är det inte längre jämlik vård. Det sa Lars-Åke Söderlund från Apoteket när projektet Koll på läkemedel summerade sina första tio år på ett seminarium i Stockholm i måndags.

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket som har pågått sedan 2009. Syftet är att hjälpa äldre att få en bättre läkemedelsbehandling, med färre olämpliga preparat.

– Det finns ingen motsvarighet till Koll på läkemedel i något annat land. WHO är oerhört intresserade av vad vi har åstadkommit, sa Lars-Åke Söderlund, och tillade att Sveriges utförliga statistik över läkemedelsförskrivning och att patienterna här i högre grad än i andra länder själva är delaktiga i sin behandling, har gett projektet unika förutsättningar.

Sedan Koll på läkemedels start har andelen äldre över 80 år som får olämpliga läkemedel halverats, från 32 procent till 15,2 procent. Det innebär att cirka 76 000 äldre har fått en bättre läkemedelsbehandling, tack vare projektets informations- och utbildningsinsatser riktade direkt mot äldre via bland annat pensionärsorganisationerna.

– Det här arbetet handlar mycket om att informera medlemmarna. Vi jobbar ihop i distrikten och i de kommunala och regionala pensionärsråden, och även om vi kommit långt så finns det mycket kvar att göra, konstaterade Solveig Hansson, SKPF Pensionärernas representant i projektet.

Ett problem är att läkemedelsförskrivningen skiljer sig stort i olika delar av landet. I Trosa använder exempelvis bara sju procent av de äldre olämpliga läkemedel, medan över 30 procent av de äldre gör det i Öckerö.

– I Norrland är det större problem med förskrivningen än i andra delar av landet, det kan bero på att det är vanligare med stafettläkare där. Svensk sjukvård behöver påverkas, sa Lars-Åke Söderlund.

Det faktum att det förekommer olämpliga läkemedel i behandlingen av äldre innebär dock inte att Koll på läkemedel är allmänt emot läkemedel.

– Läkemedel är fantastiska, tänk bara på vad antibiotika och vaccin har inneburit för oss, påpekade Martin Engman från SPF Seniorerna, och tillade att målet med projektet är att patienterna ska få ut maximal nytta av sin behandling med lämpliga och effektiva läkemedel.

Läs mer om Koll på läkemedel på projektets hemsida HÄR.

Text Rikard Johansson