SKPF knapp bild

Kongressen uppskjuten till höst/vinter 2020

SKPF internt | 16 april 2020

På grund av att coronakrisen ser ut att bli långvarig har SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse valt att skjuta upp den planerade kongressen till hösten/vintern 2020.

Förarbetet inför kongressen, exempelvis rörande val av ombud och nomineringar, fortlöper dock enligt tidigare beslutad tidplan:

29 april: Alla kongressombud och ersättare ska vara inrapporterade till VU.

4 maj: Senaste dag för överklagande av ombudsvalen
.

11 maj: Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda. 
För att underlätta valberedningens arbete är det bra om de skickas så snart som möjligt.

Förbundet kommer att fatta beslut om nytt datum för kongressen så fort som samhällsläget tillåter det.