Konsumentrådgivning - en medlemsförmån

SKPF internt | 11 augusti 2021

Lurad av telefonförsäljare? Förlorat pengar på inställd resa? Nu kan du som är medlem i SKPF Pensionärerna få hjälp av Konsumentcentrum – en del av Råd & Rön.

En tredjedel av landets kommuner saknar i dag helt konsumentvägledning och invånarna i dem står därmed utan hjälp vid de tillfällen de är i behov av fördjupad hjälp. I många andra kommuner är också vägledningen kraftigt nedbantad och kan ha väldigt begränsad tillgänglighet/öppettider.

Detta drabbar särskilt grupper som kan betraktas som extra utsatta. Parallellt med vägledningens nedmontering trappas samtidigt utmaningarna för oss konsumenter ständigt upp, bland annat i form av aggressiv marknadsföring, lurig telefonförsäljning, rena bedrägerier och ett ständigt växande utbud av tjänster och produkter att ta ställning till.

SKPF Pensionärerna ingår därför, tillsammans med PRO. SPF Seniorerna och Sveriges Konsumenter, i detta projekt som ger medlemmar stöd och råd. Några ord om denna medlemsförmån från Råd&Rön som driver verksamheten:

Vad kan vi hjälpa till med?
Till skillnad från en generell rådgivning, som exempelvis Konsumentverkets telefontjänst Hallå Konsument kan erbjuder, ger en fördjupad konsumentvägledning även råd och stöd i enskilda ärenden; om någon behöver hjälp att tolka ett avtal, få hjälp att formulera en anmälan eller faktiskt kontakta företaget tvisten gäller. Detta är ett viktigt stöd som många kommuninvånare i dag helt står utan.

Våra konsumentvägledare Anna-Lena Ström och Maria Wiezell har både en lång yrkeserfarenhet och djup expertis inom det konsumenträttsliga området. Vi erbjuder:

✔ Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.
✔ Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade.
✔ Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.
✔ Vid behov av fysiska möten förmedlar vi kontakt till kommunal vägledning, om sådan finns i din kommun.

Det praktiska
Kontakta Konsumentcentrum via e-post eller telefon, enligt nedan:
Telefon: 08-674 43 74
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se
Telefontid helgfria onsdagar 9–11 samt fredagar 9-11 och 13-15