Konsumentstödet i kris

Äldrepolitik| Samhällsinformation | 1 september 2020

Den kommunala konsumentvägledningen avvecklas i raskt takt runt om i landet. I år har ytterligare 16 kommuner lagt ner sin vägledning och totalt är det numera bara två av tre kommuner som erbjuder tjänsten. – Den här neddragningen är ”ett slag under bältet” och drabbar de som redan har svårt att hävda sin rätt, exempelvis äldre, säger Karin Liljestrand, förbundssekreterare i SKPF Pensionärerna.

Kommunernas konsumentvägledare hjälper medborgarna med råd och information i konsumentfrågor. Man kan bland annat få hjälp med i samband med reklamation av varor och tjänster eller om man upplever sig ha blivit lurad av en försäljare.

Under flera års tid har kommun efter kommun avvecklat sin konsumentvägledning, med hänvisning till ansträngd ekonomi.

– Den kommunala konsumentverksamheten är viktig, den är gratis, hjälper alla och är oberoende. Neddragningarna drabbar alla, vi är lika inför lagen men alla har inte samma förutsättningar att få rätt enligt lagen, säger Karin Liljestrand, förbundssekreterare i SKPF Pensionärerna.

De stora neddragningarna i konsumentvägledningen började 2015, när Konsumentverket startade sin tjänst ”Hallå konsument”. Via denna tjänst kan konsumenter i hela landet få vägledning via telefon, chatt eller mejl. Men det är inte samma sak som att kunna gå till kommunkontoret och träffa en riktigt person med lokalkännedom som kan hjälpa till i frågor där ofta lokala företag är inblandade.

– Som äldre kan man ha svårt att ta upp saker med en anonym person som inte direkt är knuten till konsumentrådgivarnas kunnighet och kompetens, säger Karin Liljestrand och fortsätter:

– Många av våra avdelningar ute i landet använder sig av konsumentrådgivarna för information om bedrägerier och de hjälper också till vid skuldsanering i vissa kommuner.

Satsningen på ”Hallå konsument” har inte kunnat väga upp det tapp i vägledning som nedmonteringen i kommunerna har fört med sig.

– De försvunna årsarbetskrafterna i kommunerna är omkring dubbelt så många som de tjänster som samtidigt skapats på Hallå Konsument, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges konsumenter i ett pressmeddelande.

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att ta reda på om ideella samhällsaktörer kan ta över ansvaret för den lokala konsumentvägledningen nu när allt fler kommuner väljer att lägga ner den. Bland annat pensionärsorganisationerna har varit på tal.

– Visst gör vi mycket av liknande arbete redan i dag i pensionärsorganisationerna, men med all respekt för ideella eldsjälar så är detta något som i slutändan borde hanteras av proffs.

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto