Låt äldreomsorgslagen bli det lyft som verkligen behövs

Äldrepolitik | 28 juni 2022

– Äntligen föreslås en särskild äldreomsorgslag med tydliga krav för hela landet. Det är avgörande för att komma till rätta med de stora brister och skillnader i äldreomsorgen som drabbar många av våra medlemmar i dag. Det får inte bli så att förslaget stoppas med hänvisning till att det blir för dyrt eller inkräktar på kommunernas självstyre, säger SKPF:s ordförande Liza di Paolo-Sandberg.  

I dag, den 28 juni, tog socialminister Lena Hallengren emot ett förslag till äldreomsorgslag från utredaren Olivia Wigzell. Liza di Paolo-Sandberg har varit med i en av utredningens referensgrupper. Hon konstaterar att flera av de saker SKPF Pensionärerna arbetar för finns med i utredningens förslag.

– Vi välkomnar att lagförslaget tydliggör att de äldres säkerhet och behov alltid ska sättas i första rummet och att var och en ska ges möjlighet att påverka innehållet i sin vård och omsorg. Det är också bra att förslaget innehåller bestämmelser som stärker den medicinska kompetensen och säkerställer möjligheten att få en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt. Bättre personalkontinuitet, till exempel genom färre timanställda, är en annan viktig del, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Men det finns delar där SKPF hade hoppats att utredningen gått ett steg längre. I dag ska omsorgsinsatserna som ges till äldre endast garantera en så kallad ”skälig levnadsnivå”, enligt socialtjänstlagen. Det är inget som ändras i och med den nya lagen.

– Alla äldre borde ha rätt till ett gott liv. Därför kräver SKPF en höjning av ambitionsnivån så att äldreomsorg och annat stöd till äldre ska ge en god, inte bara skälig, levnadsnivå för alla. Det förslaget borde också utredningen ha lagt, menar Liza di Paolo-Sandberg.

Utredningen kommer att skickas på remiss under fyra månader och  SKPF kommer att svara på remissen. Förbundet anser att det är viktigt att de skärpta kraven blir verklighet så snart som möjligt eftersom äldreomsorgen och sjukvården i dag fungerar väldigt olika beroende på var man bor.

– Många äldre får inte den hjälp eller vård som de behöver. Det blev uppenbart för alla under pandemin och ledde till kritik från Coronakommissionen. Men vi som har jobbat många år i välfärden vet att bristerna har funnits länge. Det är dags att på allvar göra något åt det, säger Liza di Paolo-Sandberg och fortsätter:

– Frågorna om äldreomsorgen får inte komma bort i valrörelsen. Vi kommer att kräva svar från partierna redan före valdagen den 11 september om hur man ställer sig till förslagen som behövs för att hela landet ska ge en värdig omsorg till äldre, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.