Ofrivillig ensamhet

Många idéer mot ofrivillig ensamhet

Äldrepolitik| SKPF internt | 13 december 2018

Många äldre lider i tysthet av ensamhet och isolering. Med projektet ”Aldrig ensam” hoppas de tre största pensionärsförbunden kunna ge fler äldre ett socialt sammanhang.

Projektet som påbörjades under hösten finansieras med statligt anslag och drivs av SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO gemensamt. Syftet är att minska ensamheten bland äldre genom uppsökande verksamhet.

De senaste veckorna har ambassadörer för projektet utbildats vid konferenser i Umeå, Strängnäs, Nässjö och Hässleholm. Stockholm står på tur, och när konferenserna är över har 150 ambassadörer från de tre pensionärsförbunden genomgått utbildningen.

En stor del av konferenserna har vigts åt gemensamma diskussioner.

– Vi diskuterade i grupper och spånade fritt om hur man kan komma i kontakt med människor som är ensamma. Det är det som är utmaningen, och vi konstaterade snabbt att det inte funkar att gå runt och knacka dörr, till exempel, säger Kerstin Billmark, distriktsordförande i SKPF Pensionärerna Göteborg och nyutbildad ambassadör.

Ljugarbänkar
SKPFaren Irene Hellekant, som är revisor i förbundet, har också genomgått ambassadörsutbildningen. Hon tror att det behövs fler platser där folk kan träffas enkelt och otvunget om ensamheten ska kunna brytas.

– Vi kom bland annat att tänka på bänkar, gamla klassiska ljugarbänkar. De finns fortfarande kvar ute på öarna, men inne i stan är de inte så vanliga längre. Bänkarna hade en social funktion. Det behövs platser där man kan sitta och tjöta, säger Irene Hellekant.

Ambassadörernas främsta uppgift är att sprida kunskap om projektet i sina organisationer. Ett studiematerial kommer att presenteras inom kort, med en kunskapsdel om äldreensamhet, en inspirationsdel med exempel, och en del med tips på hur man kan gå vidare. Sedan är det upp till lokalavdelningarna att utforma verksamheten efter hemortens behov och förutsättningar.

Möten i vardagen
Guy Lööv är en av projektledarna för ”Aldrig ensam”. Han har samlat på sig många kreativa exempel från runt om i landet på hur man kan komma i kontakt med ensamma äldre:

– En intressant verksamhet pågår i Gnesta. Där har äldreomsorgspersonalen möjlighet att ta med sig en volontär hem till de äldre för en stunds social samvaro.

– Basen i ”Aldrig ensam” är det lokala. Vi måste nå de ensamma genom att sprida information på ställen där de äldre befinner sig, som till exempel vårdcentraler och bibliotek.

Vilken typ av verksamhet är det ni vill bjuda in till?
– Det kommer se olika ut på olika ställen. Det kan handla om att man går hem till folk och tar en kaffe. Eller så kanske man träffas flera stycken och tar en promenad. Vi behöver nå de som inte deltar i föreningslivet och skapa nya gemenskaper.

Äldretelefon
En tidig tanke när projektet startade var att se över om pensionärsförbunden skulle kunna starta någon slags telefonlinje för äldre som behöver någon att prata med. Det är i dagsläget oklart om det blir någon äldretelefon, frågan utreds av förbunden.

– Det är förstås ett stort åtagande med en sådan linje, arbetet ska ske på frivillig basis men samtidigt behöver de som ska svara på samtal ha någon typ av utbildning. Men det avgörande är förstås om vi tror att en telefonlinje skulle göra nytta eller inte. Vi får se vad utredningen landar i, avslutar Guy Lööv.

Text Rikard Johansson