Munhälsan påverkar mer än bara munnen

Samhällsinformation| SKPF internt | 23 april 2021

Modern forskning visar att kroppens sjukdomar hänger ihop och att munnens bakterier inte bara påverkar munnens hälsa utan också kan påverka vitala organ och funktioner, såsom hjärta och kärl bland annat. Att du har en bra munvårdsrutin, ett friskt tandkött och besöker tandvården regelbundet är en väsentlig del i att bibehålla hälsan långt upp i åren.

Tandhygienisterna arbetar dagligen med att förebygga ohälsa hos alla, både gamla och unga. Sveriges Tandhygienistförening gör nu en insats för nå ut ännu bredare bland landets seniorer med information om vikten av en god munhälsa. I Tandhygienisternas seniorföreläsning Du och din munhälsa informeras om hur munhälsan kan förändras i takt med stigande ålder och vilka särskilda tandvårdsstöd som finns.

De statliga och regionala tandvårdsstöden utnyttjas idag inte fullt ut av den del av befolkningen som de är avdelade för, det vill säga personer med särskilda behov av munvårdsinsatser som till exempel kroniskt sjuka och personer som står på långvarig läkemedelsbehandling.

Filmen “Du och din munhälsa” är en förkortad version av den seniorföreläsning som Sveriges Tandhygienistförening kostnadsfritt erbjöd bland annat SKPF Pensionärernas lokala organisationer i Stockholm innan pandemin drabbade samhället.

Nu kan alla se filmen ”Du och din munhälsa” på Sveriges Tandhygienistförenings Youtube-kanal ”Sveriges Tandhygienister”: https://youtu.be/GWpdNRTcwxg

Föredraget är 23 minuter långt.

Har du några frågor kring dina tänder och din munhälsa ber vi dig att kontakta din närmaste tandvårdsklinik för rådgivning. Mer information: Sveriges Tandhygienistförening: Lena Munck, telefon 070-971 84 91, lena.munck@tandhygienistforening.se

Foto Istockphoto