Ny rapport från PM ger inte hela bilden av kvinnors pensioner

Pension | 22 mars 2024

Pensionsmyndighetens nya rapport riskerar att ge en skev bild av kvinnliga låginkomsttagares pensioner, menar SKPF Pensionärerna.

Pensionsmyndigheten har i dag kommit med en ny rapport om hur mycket av slutlönen nyblivna pensionärer år 2022 har fått i pension. Den så kallade kompensationsgraden varierar stort mellan olika inkomstgrupper. Enligt myndighetens sätt att räkna har kvinnor med låg inkomst allra högst kompensationsgrad: 129 procent av slutlönen i pension.

– Beräkningarna ger vid en första anblick sken av att pensionen generellt är en vinstlott för kvinnor som slitit i låglöneyrken. Men det stämmer inte för de flesta, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Pensionsmyndigheten skriver själva i rapporten att kompensationsgrad är ”ett ganska dåligt mått på hur verkligheten egentligen ser ut”. Den höga kompensationsgraden för gruppen kvinnor med låg inkomst har flera förklaringar. Det finns olika sätt att räkna och i den nya rapporten jämförs pensionen med inkomsten precis före pensionering. Då har många som arbetar i yrken med låga löner redan gått ner i inkomst, till exempel på grund av sjukskrivning alternativt frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbete.

– Mycket låg inkomst precis före pension gör ju att kompensationsgraden blir väldigt hög. Det är inte samma sak som att pensionen är tillräckligt hög. Visst har den höjda garantipensionen inneburit ett viktigt tillskott för de sämst ställda, men pensionerna är fortfarande låga, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna betonar också att det är viktigt att komma ihåg att beräkningarna enbart gäller pensionen vid det första pensionsuttaget. Pensionen varierar dock under livet. Bland annat gör den så kallade förskottsräntan att inkomstpensionen är högre i början för att sedan sjunka succesivt. Många väljer även att ta ut tjänstepensionen de första fem åren. Det gör pensionsinkomsten högre inledningsvis.

– Rapporten ger en ögonblicksbild. Den säger inte så mycket om pensionen efter några år, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Pensionsgapet kvarstår
I rapporten drar Pensionsmyndigheten också slutsatsen att de inkomstskillnader som finns mellan kvinnor och män under arbetslivet i många fall ökar efter pensionering.

– Det finns fortsatt ett stort pensionsgap där kvinnorna är förlorare. För att få bort de stora skillnaderna krävs högre löner för kvinnor och ett mer jämlikt och hållbart arbetsliv, men också åtgärder i pensionssystemet, säger Liza di Paolo-Sandberg.