Nytt handlingsprogram och ministerframträdanden på kongressens andra dag

Äldrepolitik| SKPF internt | 22 september 2021

Det blev en produktiv andra kongressdag på SKPF Pensionärernas 23 kongress. Ett nytt handlingsprogram antogs och såväl socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), som socialminister Lena Hallengren (S) talade och svarade på kongressdeltagarnas frågor.

En av alla punkter som avhandlades under dagen var genomgång av den tidigare kongressperiodens handlingsprogram. Trots pandemi kunde många framgångar noteras på flera av förbundets prioriterade områden under perioden. Men en hel del mål ligger ännu på framtiden.

– Att förändra pensionssystemet och pensionärernas ekonomi är givetvis ingenting man kan åstadkomma under en kongressperiod utan det är någonting vi måste fortsätta jobba med. Men vi har framfört våra krav i olika sammanhang, vi har haft manifestationer och framför allt har vi framfört våra krav i regeringens pensionärskommitté, där vi jobbar tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna, sade förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Även det nya handlingsprogrammet för perioden 2020-2023 avhandlades och röstades igenom av kongressen.

– Handlingsprogrammet ställer krav på att samhället förändras så att våra medlemmars liv och vardag ska bli bättre. Men handlingsprogrammet är också en byggsten i vår organisation. Vi ska bli förstahandsvalet för alla som går i pension. Man ska inte tveka om att gå med i SKPF. Vi ska bli en organisation att räkna med. Våra ledord ska vara en trovärdig, framåtblickande och konstruktiv aktör i samhällsdebatten. Det är verkligen vår tid nu, kamrater, och den ska vi ta till vara på, sa Liza di Paolo-Sandberg i sin inledning till behandlingen av det nya handlingsprogrammet.

Det nya handlingsprogrammet kretsar kring nio områden, som utsetts till förbundets viktigaste att arbeta med under perioden:

1. Jämställdheten och jämlikheten bland pensionärer

2. Ett pensionssystem i tiden

3. Sjuk- och aktivitetsersättning

4. Boendesituationen för äldre

5. Äldreomsorgen och sjukvården

6. Trygghet och säkerhet för äldre

7. Åldersdiskriminering/ålderism

8. Äldres hälsa och välbefinnande

9. Moderna hjälpmedel och välfärdsteknik

– Nu ska vi gå ut brett i landet med våra krav och förslag. Vi ska uppvakta politiker, vi ska skriva debattartiklar, vi ska ha Facebook-inlägg och samtal om framtiden i alla avdelningar och distrikt, sa Liza di Paolo-Sandberg efter att programmet antagits.

Lena Hallengren medverkade avslutningsvis över länk och pratade om vad regeringen har gjort och gör på äldreomsorgsområdet. Hon menade att vi behöver ta samma strukturella steg i äldreomsorgen som man tagit inom barnomsorgen, där vi i dag har en välutbildad personal och en miljö med gott renomme´, där personalen i princip arbetar heltid.

En fråga till ministern från kongressen rörde hur man från regeringens sida kan säkerställa att de extra miljarder som nu satsas på de äldre verkligen går dit de behövs lokalt.

– Jag är inte särskilt nöjd, och tycker det är smått oanständigt, när pengarna används till att sänka skatten eller anställa väktare, som jag vet att någon kommun har gjort då de menar att det ökar äldres trygghet. Det tycker jag inte lämpar sig väl.

– Till syvende och sist tycker jag att om man tycker att de lokala politikerna använder pengarna fel så får man fundera på om de ska ha ens röst i det kommande valet, sa Lena Hallengren och påpekade att i fallet med mer riktade stöd, som Äldreomsorgslyftet eller investeringsstöd för särskilda boenden, så är det omöjligt att använda pengarna till annat än det de är avsedda för.

En annan fråga till ministern gällde de lokala pensionärsråden. Hur går det med den av regeringen utlovade lagstiftningen?

– Jag tycker själv att man ska ha det, och om jag får tillfälle att påverka i frågan ytterligare så kommer jag dra det i den riktningen, sa Lena Hallengren.

Text Rikard Johansson Foto Ullacarin Tiderman