Oförändrad förbundsavgift 2020

SKPF internt | 25 september 2019

SKPF Pensionärernas förbundsavgift förblir oförändrad under 2020, och kommer alltså även nästa år att vara 110 kronor/år.

Förbundet strävar alltid efter att hålla en så låg medlemsavgift som möjligt. Tack vara den låga avgiften blir det exempelvis väldigt lönsamt för medlemmarna att försäkra sig genom de kollektiva försäkringar förbundet har rabatt på hos Folksam.

Lokalavdelningarnas avgifter bestäms av lokalavdelningarna själva och varierar över landet. Kontakta din lokalavdelning om du är osäker på vad du betalar för ditt lokala medlemskap.

Den totala kostnaden för ett medlemskap i SKPF Pensionärerna (förbundsavgift + lokal avgift) brukar variera mellan 120-200 kronor per år.