Pengar

Pensionärsskatten sänks ytterligare

Äldrepolitik | 15 november 2018

Övergångsregeringen håller sitt löfte och sänker i budgetförslaget för 2019 skatten för pensionärer från årsskiftet. - Det är ett steg i rätt riktning, nu ser vi fram emot fortsatta åtgärder för att helt bli av med pensionärsskatten, säger Karin Liljestrand, förbundssekreterare i SKPF Pensionärerna.

Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster från cirka 17 000 i månaden och uppåt. Det rör sig om drygt en miljon personer.
För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen ungefär 350 kronor i månaden.

Grundavdraget förstärks
Genom förslaget tas hälften av den skillnad som i dag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension, den så kallade pensionärsskatten, bort. Sänkningen sker genom att förstärka det förhöjda grundavdraget.
– Skatten ska förstås vara lika oavsett om du arbetar eller är pensionär, det är en fråga om rättvisa, säger Karin Liljestrand.

Redan avskaffat för lägre inkomster
För personer som är äldre än 65 år med en årsinkomst som är lägre än cirka 17 000 kronor i månaden är pensionärsskatten redan avskaffad sedan den 1 januari 2018.