Projektstöd till KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

Allmänt | 10 oktober 2022

Sveriges Konsumenter får stöd från Allmänna arvsfonden med 8 042 557 kr för "KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt", som drivs i samarbete med bl.a. SKPF Pensionärerna.

Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter, och ska drivas i samarbete med ett flertal andra föreningar såsom SKPF Pensionärerna, PRO Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna, Reumatikerförbundet och Funktionsrätt Sverige. Organisationerna ska arbeta med konsumentrådgivning och förebyggande informationsinsatser och ett målgruppsanpassat metod- och utbildningsmaterial ska tas fram. Materialet ska därefter kunna användas av andra föreningar under och efter projektet.

Genom påverkansarbete vill man arbeta för att vända utvecklingen där den lokala konsumentvägledningen minskar eller till och med försvinner i många kommuner.