KPR i Sandviken

Sandviken drivande i KPR-arbetet

Pensionärsråd| Sverige runt | 7 december 2016

Det är högt i tak när representanterna i Sandvikens KPR har sina möten. Visserligen är det kommunala pensionärsrådet enbart rådgivande, men i de frågor som rör de äldre har pensionärsorganisationerna, SKPF, SPF och PRO, en hel del inflytande. Omsorgsnämndens ordförande Robert Sten lyssnar – och det är sällan de går från bordet oense.

– Vi har samma intressen, men olika möjligheter. Jag har ju en budget som sätter ramar för verksamheten och som måste gå ihop varje år, säger Robert Sten.
Men Ove Johansson, ordförande i SKPF, avdelning 41 i Sandviken, samt Hasse Lundgren och Barbro Hammerin, representanter i KPR, är nöjda med arbetet i det kommunala pensionärsrådet och tycker att de har ett stort inflytande i den kommunala verksamheten.
– Vi var pådrivande när Kanalgårdens trygghetsboende byggdes. Kommunen sa nej, men vi genomförde en enkät bland våra medlemmar som visade att 89 procent av dem som svarat, cirka 625 medlemmar, ansåg att det behövdes, säger Ove Johansson.
En liten sten hade satts i rullning. Det blev inte det kommunala bolaget Sandvikenhus som satte spaden i jorden, utan Kanalkyrkan, som såg möjligheten att driva ett sådant boende och presenterade sina idéer, på, just det, ett KPR-möte.

Drivande i boendefrågor
I november 2015 stod huset inflyttningsklart. På två veckor var alla lägenheter uthyrda, men kön är fortfarande lång av hugade spekulanter.
– Och nu har kommunen gått in och bidrar till både gemensamhetslokaler, en trivselvärdinna och en gymledare, säger Ove Johansson.
För det är just denna form av boende som många äldre efterlyser. Inte ett äldreboende med dygnetruntservice av vård och omsorg, utan ett mellanboende som ger en större frihet. Här behöver man inte känna sig ensam och aktiviteterna är många.
– Det är ett fantastiskt boende för äldre människor. Här har man folk i sin egen ålder omkring sig. Man behöver aldrig känna sig ensam – vill du ha kontakt så finns det alltid någon att prata med, säger Gertrud Lundkvist, SKPF-medlem och boende i huset.

Över tusen medlemmar
Särskilt glad är hon över alla aktiviteter som finns inom husets väggar och vinterträdgården – en atriumgård med konstgräsmattan och servering. Hennes man Helmer Lundkvist har blivit betydligt bättre i sina leder, rörligare, sedan han börjat med gympa och yoga. Och allt sker för öppen ridå – som föreställer sig att man utövar Thai chi i Pekings parker.
I Sandviken bor drygt 38 000 invånare, cirka 9 000 är över 65 år. SKPF Pensionärerna är inte störst av pensionärsorganisationerna, men det är klart att de har inflytande i KPR med sina 1 095 medlemmar.
– Vi har sju avdelningar i Gävleborg och alla är representerade i kommunens KPR. Det är bra, men vi är inte nöjda. Vi har tio kommuner i länet, men inte representation i alla. Eftersom vi har medlemmar i Hofors och Ockelbo, skulle vi också vilja ha representerade där. Från Hofors får vi protokoll från nämndens möten, men i Ockelbo har vi inget samarbete… ännu, säger Ove Johansson och ler.

Arbetet ger resultat
Nej, det politiska arbetet i KPR är inget som bara ramlar över en, det måste också till vilja och engagemang. Men arbetet ger resultat.
– Jag ser på KPR som en samarbetspartner. Och det är en väldigt professionell grupp. Vi har som vår uppgift att ge så mycket information som möjligt som är relevant för målgruppen. Vi förstår varandra. Och det är viktigt! säger Robert Sten.
– Ja, det är ett bra samarbete i KPR, det är enkelt och det finns inga spärrar för vad vi kan ta upp och diskutera, säger Hasse Lundgren.

 • Frågor som varit uppe på KPR-möten
  Boende – kommunen behöver fler trygghetsboende, men även vård- och omsorgsboenden.
  Behovet av att göra det befintliga boendebeståndet mer tillgängligt. Kommunen har gjort en inventering och ska öka tillgängligheten med början på markplanet.
  Kommunikation, pensionärsorganisationerna vill ha fler busslinjer till kommunens ytterområden där äldre bor och lägre pris för pensionärer.
  Gratis broddar har tidigare funnits via landstinget – men nu betalar man själv.
  Delade turer inom äldreomsorgen. Det finns ett kommunalt beslut att de ska tas bort med start första halvåret 2017.
  För få undersköterskor och vårdbiträden. I Sandviken har man infört ytterligare en yrkeskategori, omsorgsassistenter. För att få fast anställning måste man vara utbildad. Kommunen jobbar för att öka behörigheten ge dem som inte har någon utbildning möjlighet att vidareutbilda sig samtidigt som de jobbar.

Fakta Kanalgården
Trygghetsboendet Kanalgården drivs som ett aktiebolag, Kanalgården Sandviken AB. Aktiebolaget är helägt av Kanalkyrkan, som är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. www.kanalgarden.se
Kanalgården har 52 lägenheter, ettor, tvåor och treor, som kostar 5 950, 8450 respektive 8 950. Alla har tillgång till vinterträdgården via loftgångar och lägenheterna har en egen balkong. Huset är byggt mitt i Sandviken.
Man måste ha fyllt 70 år för att få flytta in, åtminstone någon om det är ett par ska ha fyllt 70 år.