Ska vi äldre tvingas duscha färre gånger? Debattartikel i Expressen 9/4

Allmänt | 11 april 2023

Vi oroar oss för att pensionärer måste sänka förväntningarna rejält när omsorgen krisar. Här är fyra skäl till att regeringen måste prioritera äldreomsorgen i vårbudgeten.

Det är oroande tyst om äldreomsorgen. I såväl Tidöavtalet som regeringsförklaringen och höstbudgeten har den fått en mycket undanskymd plats. Detta samtidigt som vi står inför en kompetenskris. Sju av tio kommuner uppger redan nu att de har brist på personal i äldreomsorgen, enligt en enkät som tidningen Kommunalarbetaren gjort. En färsk Novusundersökning visar även att fyra av tio Kommunalmedlemmar i äldreomsorgen anser att deras arbetsplats är underbemannad. Många chefer på äldreboenden har också en ohållbar situation med ansvar för i genomsnitt 50 anställda, enligt Socialstyrelsen.

Nu pressas dessutom allt fler kommuner av den ekonomiska krisen. De kommande åren väntas också omsorgsbehoven öka stort, i takt med att vi äldre blir allt fler. Därför menar kommunernas organisation Sveriges kommuner och regioner, SKR, att vi måste se sanningen i vitögat: det kommer vara svårt att ens upprätthålla den nuvarande bemanningen.

Hela samhället tjänar på en trygg och bra äldreomsorg.
Det låter som om vi pensionärer måste sänka förväntningarna rejält – trots att det nyss talades om att äldreomsorgen skulle bli så mycket bättre. Men vilken omsorg är det vi ska tvingas avstå? Ska vi duscha färre gånger? Låta bli att gå ut? Eller ska våra barn gå från jobbet för att laga mat åt oss?
Det här kan vi inte acceptera. Inte bara för att det kommer att drabba oss äldre, utan för att en utarmad äldreomsorg påverkar hela samhället. Nu måste regeringen ta ansvar genom att stötta och styra kommunerna.

Här är fyra starka skäl till att finansminister Elisabeth Svantesson och äldreminister Anna Tenje måste prioritera upp äldreomsorgen i vårbudgeten som presenteras inom kort:
* Äldre har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv, livet ut. Vi har jobbat hela livet och vill inte känna oss som en belastning. Med bra stöd från hemtjänsten kan vi leva självständiga, aktiva och friska liv länge. De som behöver flytta till äldreboende ska kunna få ett tryggt omhändertagande av tillräckligt mycket personal.
* Väl fungerande äldreomsorg är, på samma sätt som barnomsorg, avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera. Flera rapporter visar att anhöriga redan i dag står för en omfattande del av omsorgen om äldre. Om fler anhöriga måste gå ner i arbetstid eller rentav sluta arbeta för att ta hand om nära och kära går det stick i stäv med regeringens arbetslinje.
* Alla de drygt 190 000 personer som arbetar i äldreomsorgen, många kvinnor, har rätt att må bra och känna stolthet på jobbet. Det kräver bättre arbetsmiljö, fler kollegor och högre löner. Nedskärningar kommer att leda till ökade sjukskrivningar och personalflykt.
* Förtroendet för den svenska välfärden riskerar att rämna utan en trygg äldreomsorg. Att vi har råd att ta hand om barn och äldre på ett bra sätt är en grundpelare i vårt gemensamma samhälle. Fler djupa sprickor i det svenska samhällsbygget är det sista vi behöver just nu.

Behöver besked nu
Nu finns chansen för äldreministern att visa att hon menar allvar med att regeringen ska ”stärka svensk äldreomsorg”. Utöka statsbidragen till kommunerna för att undvika nedskärningar, för de pengar som avsattes i höstbudgeten räcker inte.

Satsa på att ge personalen kompetensutveckling på arbetstid genom att göra äldreomsorgslyftet permanent. Kommunerna behöver besked omgående, för som det ser ut nu skrotas satsningen vid årsskiftet. Tydliggör också vilka krav äldreomsorgen över hela landet måste nå upp till genom att gå vidare med förslaget till ny äldreomsorgslag, som presenterades för nio månader sedan.

Hela samhället tjänar på en trygg och bra äldreomsorg. Nu förväntar vi oss att finansministern och äldreministern krokar arm för att leverera skarpa åtgärder och kraftfulla satsningar i budgeten den 17 april.

Liza di Paolo-Sandberg
förbundsordförande SKPF pensionärerna

Här kan du läsa debattartikeln i Expressen