Skattesmäll mot födda 1957 – ännu inga åtgärder i sikte

Pension | 22 december 2022

Vid årsskiftet höjs åldern för att få lägre skatt på pensionen, från 66 till 67 år. Det gör att pensionärer födda år 1957 hamnar i kläm. De går nämligen miste om skattelättnaden på pension under ett helt år. Detta upprör många, men regeringen har ännu inte öppnat upp för att ändra reglerna.

Nästa år höjs flera åldersgränser i pensionssystemet och då anpassas även skattereglerna till detta. Anpassningen innebär att den skattelättnad för äldre som hittills har gällt från det år som man fyller 66 år höjs till det år man fyller 67 år. För generationen född 1957 betyder det att de inte får någon skattelättnad under hela 2023, trots att de på andra sätt räknas som pensionärer.  

Totalt handlar det om drygt 100 000 personer som berörs. Många är upprörda eftersom de upplever att de inte fått information och inte kunnat planera för den förändrade situationen.  

”Icke-svar från finansministern”
Missnöjet till trots är det ingen ändring av reglerna i sikte. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har i dagarna svarat på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S), om huruvida hon tänker vidta några särskilda åtgärder med anledning av situationen. Men av finansministerns svar går det bara att utläsa att ändringen presenterats och beslutats under de senaste två åren, det vill säga under den förra regeringen. Svantesson lyfter däremot att den som är plus 65 år och fortfarande arbetar får sänkt skatt på sina arbetsinkomster nästa år.  

– Skattesmällen mot 57:orna berör och upprör många. Därför är det förvånande med ett sådant icke-svar från finansministern. SKPF anser att även pensionärer födda 1957 borde få sänkt skatt. Jag kommer att framföra det till äldreministern och regeringen i januari, när regeringens pensionärsråd träffas nästa gång, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.