Pengar

SKPF är inte odelat positiv till det nya garantitillägget

Äldrepolitik| Pension | 17 mars 2022

SKPF, SPF Seniorerna och RPG har tillsammans skickat in ett yttrande över förslaget om ett garantitillägg, ett förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om. Pengarna är välkomna men förslaget är långt ifrån oproblematiskt.

Att de pensionärer som har lägst inkomst kommer kunna ta del av garantitillägget är bra. Likaså att tillägget införs snabbt. Men ett skattesubventionerat tillägg innebär att flera grundprinciper i pensionssystemet kringgås. Det kommer till exempel bli än mindre lönsamt att ha arbetat ihop sin pension. Respektavståndet urgröps liksom livsinkomstprincipen. Drivkraften till arbete minskar.

Att lappa och laga pensionssystemet är fel väg att gå. Istället måste politikerna vårda och utveckla systemet. Det behövs hållbara och förutsägbara åtgärder för att rikta in sig på problemens kärna, bristerna i pensionssystemet och att det lönar sig dåligt att arbeta ihop sin pension.

Här kan du läsa vårt remissvar