SKPF avd 220 i Boden i Norrbottens-kuriren

Sverige runt | 5 december 2023

Ofrivillig ensamhet kan bidra till till såväl dåligt mående som för tidig död. Det uppmärksammas inte minst av Socialstyrelsen varifrån man som organisation kan söka statsbidrag för att motverka den ofrivilliga ensamheten. Det var precis vad SKPFs avd 220 i Boden gjorde och man blev beviljade med 131 000 kronor till ett projekt som nu uppmärksammats i en artikel i Norrbottens-kuriren. Bland annat har Hans B Nilsson, ny ordförande i avdelningen, intervjuats.

Vad har man då satsat på? Jo, man besöker bland annat de som sitter ensamma och så har man anordnat matlagningskurser för män.
Här kan du läsa hela artikeln i Norrbottens-kuriren. 

Har du en bra idé med insatser mot ofrivillig ensamhet? Då kan du också söka bidrag från Socialstyrelsen. Sista ansökningsdag är den 14 december 2023.
Här kan du läsa mer om statsbidraget och vad som gäller för dig som söker.