SKPF - ett hållbart pensionärsförbund

Samhällsinformation | 25 februari 2021

Miljömärkta och energieffektiva lösningar och produkter ska användas. Leverantörer som anlitas ska ha kollektivavtal och betala sina skatter. Arrangemang ska vara tillgängliga för personer med funktionsned-sättning. Förbundet ska ha ett jämställt och inkluderande kansli.

Det är några inslag i den plan för hållbarhet som SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse har antagit. Med planen vill förbundet ta ett betydelsefullt ansvar för att den egna verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.