SKPF deltar i internationellt projekt om framtidens boende 

Samhällsinformation | 12 januari 2022

Hur ska vi bo i framtiden för att öka livskvalitet, självbestämmande och få ett hälsosamt liv på äldre dagar? Och hur uppnår vi detta samtidigt som vård och omsorg ska fungera?  Dessa frågor ställer sig SKPF Pensionärerna i ett nytt internationellt projekt om framtidens smarta, hälsomedvetna boende.

Syftet med projektet som heter Future smart health-aware living environments, SHALE, är att utveckla framtida boende- och livsmiljöer som underlättas av välfärdsteknologi. En välfärdsteknologi som gynnar bättre hälsa, förbättrar livskvalitet och underlättar självbestämmande för äldre.  Samtidigt ska projektet skapa modeller för bättre omställning, attraktiva arbetsvillkor för vårdpersonal samt se till att vi får en vård- och teknikutveckling som är hållbar. Målet är att hitta lösningar, en prototyp, som ska kunna användas i verkligheten.

Det finns ingen färdig framtid som ligger och väntar. Och SKPF Pensionärerna har som mål att medverka när viktiga samhällsförändringar sker. Därför måste förbundet arbeta för att förändringar sker på de äldres villkor.

Projektet, som löper under fyra år med en rad delprojekt, leds av Sarah Wamala Andersson, professor i Hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens Universitet. Förutom SKPF Pensionärerna deltar över tio privata företag, åtta testhubbar – kommuner och privata socialvårdsföretag, en internationell rådgivande styrelse och ett stort nätverk av intressenter. Förhoppningarna är att samarbetet kommer att ge stort värde för SKPFs medlemmar och att SKPF tillsammans med övriga aktörer ska kunna skapa en framtid för bättre liv och hälsa.

På bilden: Sarah Wamala Andersson, professor i Hälsa och välfärdsteknik vid Mälardalens Universitet, som leder projektet.