SKPF i regeringsmöte – inga besked om äldreomsorgslagen

Äldrepolitik | 2 februari 2023

Onsdag 1 februari träffade SKPF och de andra pensionärsorganisationerna äldreminister Anna Tenje och socialminister Jakob Forssmed när regeringens pensionärskommitté sammankallades. Bättre äldreomsorg utlovades, men inga konkreta svar om äldreomsorgslagen och äldreomsorgslyftet gavs.

Pensionärskommittén är ett forum för överläggningar mellan regeringen och pensionärsorganisationerna.

– Onsdagens möte var det första med den nya regeringen. Det var ett bra möte där SKPF fick tillfälle att lyfta flera viktiga frågor om pensionärers ekonomi, äldreomsorgen och äldres hälsa, säger förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Anna Tenje framhöll att hon som ny äldreminister vill fokusera på att stärka svensk äldreomsorg. Särskilt viktigt för regeringen är kompetensförsörjningen, att det ska finnas tillräckligt med personal som har rätt kompetens. Regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har redan aviserat att det konkret handlar om att de ska tillsätta två utredningar. En om språkkrav på omsorgspersonalen och en om kommunerna, som ansvarar för omsorgen, ska få anställa läkare.

– Att öka bemanningen och kompetensen i äldreomsorgen är jätteviktigt. Det är positivt att regeringen delar vår bild av de brister som finns, säger Liza di Paolo-Sandberg, men lägger till:

– Äldreministern gav tyvärr inga konkreta besked om hur det blir med förslaget till äldreomsorgslag, med tydligare krav på kommunerna. Svaret var att de fortfarande håller på att sammanställa remissvaren. Det är också oklart hur det blir med äldreomsorgslyftet, där kommunerna kan få statsbidrag för att vidareutbilda personal. Här kommer SKPF att fortsätta att driva på regeringen.

Tufft läge för många pensionärer
Vid mötet lyftes också hur många äldre drabbas av det ansträngda ekonomiska läget i Sverige. Pensionärsorganisationerna uppmanade regeringen att fundera på vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra för pensionärerna. SKPF framförde till Anna Tenje att en helhetsöversyn av pensionssystemet behövs. Ministern lovade att stärka pensionssystemet och underströk vikten av bred förankring i riksdagen.

– Många i hela samhället har det tufft, men äldre som inte längre jobbar har extra svårt att påverka sin ekonomi. Äldre kan också ha en tendens att bita ihop och lösa situationen, trots att det är svårt, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Insatser mot ofrivillig ensamhet
Socialminister Jakob Forssmed tog upp frågan om ofrivillig ensamhet bland äldre. Han beskrev det som ett samhällsproblem, och redogjorde för de satsningar som regeringen aviserat. Till exempel ska kommunerna genomföra insatser för att motverka ofrivillig ensamhet.