SKPF Pensionärerna kräver nationellt vaccinations-
program för äldre

Allmänt | 3 mars 2022

Det är inte rimligt att äldre personer fortsätter drabbas av svår sjukdom eller förtida död helt i onödan. Det är inte heller rimligt att plånboken ska avgöra om du kan ta ett vaccin eller inte. Vi kräver att Sverige inför ett nationellt vaccinationsprogram för äldre och det kravet framför vi idag i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle innebära att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen. Vaccinationstäckningen skulle öka, vilket i sin tur skulle minska behovet av sjukhusvård och ge mindre lidande och risk för en förtida död.
Idag för vi fram våra krav i en debattartikel i Dagens Samhälle, tillsammans med PRO, SPF Seniorerna och LIF.
Debattartikeln kan du läsa här.