Regeringen glömmer de äldre i omsorgen

Äldrepolitik | 17 april 2023

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med allt fler äldre och ett tufft ekonomiskt läge. Trots det saknas tillräckliga satsningar i vårbudgeten. SKPF Pensionärerna ser det som mycket oroande att regeringen inte agerar med kraft för att stoppa nedskärningar i välfärden.

Äldreomsorgen är sedan länge kroniskt underbemannad på många håll i landet. Nu väntas dessutom omsorgsbehoven öka i takt med att det blir allt fler över 80 år i befolkningen. Samtidigt pressas många kommuner av det ansträngda ekonomiska läget. Därför ser SKPF Pensionärerna, som har runt 160 000 medlemmar i hela landet, med stor oro på den vårbudget som presenterats i dag.

– Behoven är enorma men beskeden otillräckliga. Regeringen har lovat att stärka äldreomsorgen, men nu verkar det som att vi pensionärer behöver sänka våra förväntningar rejält. Det kan vi inte acceptera. Regeringen måste ta ansvar och göra betydligt mer för att hindra nedskärningar i välfärden, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Statsbidragen till kommuner och regioner som presenterades i höstbudgeten räcker inte långt, enligt SKPF Pensionärerna. Förbundet saknar också besked om Äldreomsorgslyftet. Satsningen har gett tiotusentals anställda inom äldreomsorgen möjlighet att vidareutbilda sig, men den löper ut vid årsskiftet.

– Det skulle vara ett stort misstag att skrota Äldreomsorgslyftet nu när kommunerna skriker efter kompetent personal. Vi måste satsa mer på personalen för att fler ska välja omsorgsyrkena och sedan orka jobba kvar. Därför borde regeringen förlänga satsningen och ge kommunerna besked omgående, säger Liza di Paolo-Sandberg