SKPF Pensionärerna samordnar regeringens pensionärskommitté

Äldrepolitik | 20 januari 2023

Under 2023 är SKPF samordnare för regeringens pensionärskommitté. Det är ett forum där Sveriges pensionärsförbund träffar ministrar för att diskutera frågor av särskilt intresse för oss pensionärer. Forumet bildades år 1991 och kommittén träffas fyra gånger om året. Första sammanträdet hålls den 1 februari.