SKPF uppmanar: Ta tag i frågan om höjd pensionsavgift

Pension | 1 mars 2023

I en ny rapport analyserar Pensionsmyndigheten hur pensionerna kan höjas genom högre pensionsavgift. SKPF Pensionärerna har längre drivit på för en höjning och uppmanar nu riksdagens partier att ta tag i frågan.

Pensionsmyndigheten ger just nu ut en serie rapporter om olika vägval när det gäller pensionerna. Ett syfte är att ge underlag till politiken. En rapport som publicerats i dag handlar om hur pensionerna kan höjas inom ramen för det nuvarande pensionssystemet. En möjlig förändring som myndigheten lyfter fram är att höja pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till 18,5. Något som ligger i linje med SKPF Pensionärernas pensionskrav.

– Vi har länge drivit på för höjd pensionsavgift. Det behövs för att det ska löna sig att arbeta, även för dem med låga löner. Det är inte acceptabelt att den som jobbat ett helt yrkesliv ska behöva leva på marginalen som pensionär. Nu när det finns ett nytt faktaunderlag uppmanar vi riksdagens partier att ta tag i saken, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Myndigheten skriver i sin rapport att höjd pensionsavgift främst kommer att höja pensionerna för framtida pensionärer, men att förändringen kan utformas så att även dagens pensionärer kan få högre pension. I riksdagen råder dock oenighet i frågan. Endast fyra av åtta partier, S, SD, V och MP, är för en höjning, enligt en enkät SKPF Pensionärerna gjorde inför valet.

SKPF: Helhetsöversyn krävs
I Pensionsmyndighetens rapport analyseras även två andra möjliga förändringar av dagens pensionssystem. Den ena är att dela ut överskottet i inkomstpensionssystemet till pensionärer, något som ibland kallas för ”gas”. Det andra är att sänka den så kallade förskottsräntan, vilket myndigheten menar skulle ge högre pension till äldre pensionärer men samtidigt lägre pension till yngre pensionärer.

SKPF Pensionärerna anser att det inte räcker med enskilda ändringar i det nuvarande pensionssystemet.

– Det måste till en sammantagen helhetsöversyn av pensionssystemet för att åstadkomma jämlika och hållbara pensioner för dagens och morgondagens pensionärer, säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärernas pensionsplattform – Jämlika och hållbara pensioner för alla.

Pensionsmyndighetens rapport – Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem.