Skrynkliga händer på dagordningen vid möte med SVT

Samhällsinformation | 5 december 2022

I dagarna var SKPF på SVT för att diskutera hur pensionärer speglas i det som visas, och hur det digitala utbudet kan bli mer tillgängligt för äldre. Bland annat lyfte SKPF att SVT borde bli bättre på att visa aktiva pensionärer – inte bara skrynkliga händer och personer i rullatorer.

Det var SVT:s vd Hanna Stjärne som hälsade Liza di Paolo-Sandberg och företrädare för de andra stora pensionärsorganisationerna välkomna till tv-huset i Stockholm. Med på mötet var även Petra Berg, pressansvarig på SKPF. Hanna Stjärne inledde med att berätta om SVT:s uppdrag att spegla dagens samhälle och den mångfald som finns, samt att det ska vara möjligt för alla att ta del av programmen.

Därefter fick SKPF tillfälle att berätta om förbundet och framföra önskemål till flera av SVT:s chefer. Liza di Paolo-Sandberg sa att SVT engagerar många medlemmar, men också att förbundet tycker att pensionärer och äldrefrågor inte alltid speglas på ett bra sätt. Hon lyfte exempelvis att äldreomsorgen och pensionerna hamnade i skymundan i valbevakningen. Ett annat exempel var att gruppen äldre ofta illustreras med bilder på sköra personer i rullstol. Företrädare för SVT svarade att de ska höja ambitionerna när det gäller att visa mer aktiva pensionärer.

Dejtingprogram för 65+
Under mötet visade SVT även upp Go’kvälls satsning Valet 60+, där profilerna Marianne Rundström och Claes Elfsberg intervjuade alla partiledare om äldrefrågor inför valet. Dessutom visades en smygtitt på ett nytt program som speglar det aktiva livet efter pension: dejtingprogrammet ”Hotell Romantik” där alla deltagare är minst 65 år fyllda. Programmet kommer på tv i början av januari.

Ytterligare en fråga som stod på agendan var hur SVT:s utbud kan bli mer tillgängligt för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. SVT informerade om att de textar, syntolkar och teckenspråkstolkar program. För den som kan titta på SVT Play finns även möjlighet att välja funktionen ”Tydligare tal”, där bakgrundsljud tonas ner. SKPF kom också med förslag på hur fler äldre kan börja använda SVT Play, bland annat genom att SVT skulle kunna visa instruktionsfilmer i samband med populära program.

Avslutningsvis tackade Liza di Paolo-Sandberg SVT för möjligheten att träffas. Hon betonade att SKPF gärna ser att dialogen fortsätter regelbundet framöver – något som SVT-cheferna höll med om.

Var med och tyck till!
SVT gör just nu en tittarundersökning om sina tillgänglighetstjänster och vill gärna att SKPF:s medlemmar är med och tycker till. Undersökningen görs tillsammans med Begripsam. Syftet är att ta reda på vad publiken tycker om textning, syntolkning, teckenspråk och andra funktioner för ökad tillgänglighet. Här hittar du undersökningen. Här finns mer information om undersökningen.

Här hittar du undersökningen.

Här finns mer information om undersökningen.