SKPF påverkar i lokalpolitiken

Pensionärsråd | 18 april 2018

Efter sammanslagningen med SPRF har SKPF Pensionärerna 146 avdelningar och drygt 170 000 medlemmar. Dessa är väl representerade i kommunernas pensionärsråd, KPR.

Alla frågor i en kommun som rör äldre kan vara av intresse för avdelningen att informera sig om, arbeta med i styrelsen och lyfta upp på pensionärsrådens möten. Det gäller naturligtvis vård och omsorg, hur hemtjänsten fungerar, hur matdistribution sker och hur maten är sammansatt. Men det kan också gälla hur den äldre tas emot inom primärvård och på vårdcentraler, exempelvis vilka regler som gäller för läkemedelsgenomgångar. Har inte kommunen äldrevårdsmottagningar, kan det vara en fråga att driva för att förbättra vården för äldre.

I SKPF finns många medlemmar som under lång tid varit aktiva inom KPR och LPR (Landstingens pensionärsråd) och som har en stor kunskap om hur arbetet går till och hur man driver frågor. Förbundet har också ett utbildningsmaterial som kan användas av förbundets avdelningar vid studiedagar. Distrikten kan exempelvis anordna utbildningsdagar och samla avdelningar i spridningsområdet, vilket distrikt Södermanland gjorde i Katrineholm i början av februari.

Känna till regler
– En utbildningsdag med viktiga steg framåt i en angelägen uppgift. Vi bjöd in sakkunniga Gunvor Pettersson från SKPFs förbundsstyrelse för att vässa oss inför kommande möten i KPR/LPR och kunna göra skillnad i frågor som rör äldre. Det gäller att känna till grundregler, veta var man får tag i aktuell information och finna vägar till påverkan, säger Leif Kindblom, vice ordförande i distriktet.

Till sin hjälp hade distriktet bjudit in Gunvor Petersson, styrelseledamot i förbundet och ledamot i förbundets äldrepolitiska kommitté. Gunvor Petersson var initiativtagare till förbundets utbildningsmaterial för representanter i pensionärsråden, som nu finns i en uppdaterad version.

– Jag åker gärna runt till avdelningar och distrikt om de vill veta mer om arbetet i KPR och LPR. Det finns alltid viktiga frågor att driva, säger Gunvor Petersson.

Drivit igenom gratis kollektivtrafik
I exempelvis Sandviken, Skellefteå och Boden har arbetet i KPR varit framgångsrikt och ledamöterna i KPR har i vissa fall lyckats ändra ett politiskt förslag som man ansett missgynnat kommunens äldre. På andra orter har man i KPR lyckats driva igenom gratis broddar till äldre och gratis kollektivtrafik under dagtid, när trycket på kollektiva kommunikationer är mindre.

Bara elva avdelningar i SKPF pensionärerna har inte någon representant i kommunens KPR, vilket motsvarar knappt 8 procent.