Vid fikabordet Kerstin Markvardsen och Tommy Härdin, SKPF avd 8 Eskilstuna.

Stort hjärta för ensamma i Eskilstuna

Sverige runt | 16 december 2019

När styrelsen i avdelning 8 i Eskilstuna fick höra om idén att anordna kompisbord, som ett sätt att minska ensamhet bland äldre, nappade man direkt. Att sätta sig någonstans vid ett fikabord, en lunchrestaurang eller öppen mötesplats med hugade samtalspartners, det brukade många av medlemmarna ändå göra i sin vardag, ansåg man.

– Men så lätt var det inte. Många ensamma äldre sitter ju ensamma hemma och då är de ju svåra att nå, menar Kerstin Markvardsen, en av avdelningens styrelseledamöter.
Nu är Eskilstuna en kommun som satsat på mötesplatser för seniorer och det finns mötesplatser på många seniorboenden med aktiviteter alla eller några vardagar i veckan. Andra har aktiviteter en gång i veckan.
– Det finns ett väldigt billigt fik på Fors församlingshem, Röda korset har ett café och även biblioteket har ett stort fik. Jag har varit runt och gjort en inventering, säger Kerstin Markvardsen.

Spontana samtal
Nu när novembermörkret lagt sig, kanske man inte träffar så många ensamma på gator och torg, men till våren, då blir det nog lättare att bara slå sig ner och komma i samspråk.
– Jag brukar alltid börja prata med folk jag möter. Exempelvis hos tandläkaren, säger Monika Palmqvist.
– Många gånger uppstår också spontana samtal i minneslunden på Klosterkyrkogården. Där finns bänkar och många äldre kvinnor kommer dit. De säger ofta att de har sina män på en annan plats, men dit tar man sig inte, utan man går till minneslunden i stället, säger Kerstin Markvardsen.
– Vi har lunch på Seniorboendet Strigeln. Där lånar vi matsalen och träffas för en gemensam lunch varannan månad. Det brukar komma 30–40 personer och då bjuder vi på kaffe och kaka.

Öppet hus
Nu har också styrelsen beslutat att ha öppet hus när kansliet på Seniorcentrum på Alva Myrdals gata har öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar mellan 10 till 12. Därutöver är alla välkomna till avdelningens torsdagscafé som man har öppet en gång i månaden mellan 13 och 15.
–Vi är en aktiv avdelning och alla är välkomna till oss. Vi har en mängd aktiviteter: en speljunta som spelar kort varannan vecka, en läsecirkel som träffas en gång i månaden. Vi har en sångcirkel och de ska medverka på årets Luciafirande den 9 december, säger Eva Olsson.
–Vi har sittgympa, bingo och promenader, fyller någon annan i.

Denna novembertorsdag samlades man till årets sista torsdagscafé, men med 2020 års program i min hand, ser jag att fikastunderna fortsätter som tidigare. Det är bara att komma. Och bjud gärna med en kompis.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman