Sveriges kommuner måste agera snabbare för heltidstjänster

Samhällsinformation | 10 december 2021

SVT:s granskning i veckan visar att Coronakommissionens kritik inte har fått alla Sveriges kommuner att agera snabbare för att skapa heltidstjänster i stället för att erbjuda timanställningar. SKPF Pensionärerna som företräder 162.000 pensionärer och med medlemmar som jobbat länge i vård och omsorg vill se en snabbare förändring.   

Att fasta och långsiktiga anställningar inom vård och omsorg är bättre än timanställningar är fastslaget sedan länge.
– Det säger sig själv att omsättningen av personal minskar och tryggheten bland patienter och vårdtagare ökar, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Sedan lång tid tillbaka har bland annat fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat för att de fasta anställningarna ska bli fler och timanställningarna så få som möjligt. Tyvärr har det gått sakta, men det går trots allt framåt.

SVT Nyheter har undersökt andelen timmar som utfördes av timanställda undersköterskor och vårdbiträden i september i år. Kommunerna som de tittat på är de 50 största som har kommunal äldreomsorg. Mer än var femte timme var utförd av timanställd personal i 23 av de 50 kommunerna, visar granskningen. Solna hade högst andel. Där var mer än var tredje timme utförd av en timanställd i september i år.
Här kan du se inslaget

Utredning efter utredning slår fast att kvaliteten i vården och omsorgen måste öka. Det går hand i hand med att personalen känner trygghet, får kompetensutveckling och möjlighet att använda sin kunskap. Att inte ha en fast anställning utan ringas in på timmar eller korta anställningar skapar en dålig arbetsmiljö. Många som skulle kunna tänka sig att jobba inom vården avstår. Problemet med timanställningar är dessutom nästan uteslutande något som drabbar kvinnligt dominerade branscher.

– Nu måste vi samla alla goda krafter och bidra för en ännu bättre utveckling framöver. Nu finns också bättre förutsättningar när regeringen har skjutit till extra resurser för äldreomsorgen. Därför vill jag rikta en uppmaning till alla företrädare från SKPF i landets alla pensionärsråd att ta upp frågan och på olika sätt skapa opinion genom att träffa politiker, göra skrivelser, prata med media.  Jag blir glad om du vill vara med och driva på för fler heltider inom vård och omsorg, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.