Tänker S hålla vallöftet och rädda KPR?

Äldrepolitik| Pensionärsråd | 27 maj 2019

En av de angelägnaste uppgifterna för SKPF är att påverka den äldrepolitik som förs i kommuner, regioner och riksdag. De kommunala pensionärsråden fyller därför en viktig funktion i våra möjligheter att på lokal nivå kunna vara med och ge vår syn på beslut så att de blir bättre för äldre. Därför var vi mycket nöjda med löftet som Socialdemokraterna gav före valet 2018 att man nu ville lagstifta om att alla kommuner och regioner måste införa obligatoriska pensionärsråd.

Stadsrådet Lena Hallengren motiverade löftet med att det är viktigt att de allt fler äldre i samhället känner att de blir tagna på allvar och får vara med och påverka beslut.

Så var löftet inför valet. Efter valet sitter både Socialdemokraterna och Lena Hallengren kvar i regeringsställning. Men vad händer egentligen med de kommunala pensionärsråden?

Inget lagförslag är aviserat och ute i kommunerna börjar de ekonomiska realiteterna göra sig påminda. Resultatet i många kommuner är att man börjar skära bort eller försämra verksamhet som inte är tvingande, t ex pensionärsråd. Oroande signaler kommer nu från bland annat Gislaved, Sigtuna och Trosa där pensionärsråden antingen läggs ner helt och hållet eller stöps om på ett sätt som inger stor oro inför hur de ska kunna fungera i framtiden. Inför de stundande budgetbesluten i kommunerna inför verksamhetsåret 2020 känner vi en stigande oro för att verkligheten rör sig i en helt annan riktning än den utlovade.

Vår fråga till regeringen och stadsrådet Lena Hallengren är därför given – tänker regeringen gör något åt vallöftet från 2018 och därmed sätta stopp för den befarade urholkningen av äldres möjligheter att påverka den lokala politiken via pensionärsråd?

Text Per Lundström, kanslichef på SKPF Pensionärerna