Tips för jobbonärer

Allmänt | 8 mars 2023

Många pensionärer drygar ut sin pension i dessa tider med ett extraarbete. Jobb + pensionär = jobbonär. Och visst kan du ta ut pension och arbeta samtidigt. Här får du några tips på vägen.

Kanske vill du arbeta deltid och bara ta ut en del av pensionen? Eller bara jobba lite extra ibland? Det är du själv som bestämmer. Och när det gäller extraarbete får vi ofta frågor från våra medlemmar om hur arbetsintervjuer eller avtal med arbetsgivare kan eller ska se ut. Så här följer några korta råd:

  • Digital intervju – att bli intervjuad digitalt via Teams eller Zoom blir mer och mer vanligt. Då krävs det att du har en smartphone, padda eller dator. Se till att ha ordning på det tekniska för att slippa stress, så att du kan fokusera på intervjun och inte krånglande teknik
  • Försäkring – arbetsgivaren måste ha en försäkring som även omfattar dig på arbetsplatsen. Inget annat duger!
  • Följ avtalet har – annars kan du bli skadeståndsskyldig
  • Arbeta inte svart – det är olagligt. Och då finns det inte heller någon försäkring om du skulle skada dig
  • Om du inte förstår avtalet – fråga arbetsgivaren eller någon du har förtroende för, innan du skriver på
  • Som pensionär ska du betala lägre skatt, så det bör du ha koll på och kolla upp
  • Och till sist, om arbetsgivaren du söker jobb hos känns oseriös, kanske du inte ska söka anställning där…

Jobba och ta ut pension samtidigt – så blir skatten 2023
Inkomster från lön beskattas lägre än pension och skillnaden är jobbskatteavdraget.
Du betalar alltså en lägre skatt, både på pension och på lön, från det år du fyller 67 år (gäller år 2023 för födda 1956). Då får du ett högre jobbskatteavdrag på lönen och ett högre grundavdrag på pensionen.  Är du född 1957 och senare kommer åldersgränserna tyvärr att vara annorlunda. Du får lägre skatt än tidigare om du fortsätter att arbeta, men får vänta med den lägre skatten på pension till år 2024.Här kan du läsa mer om skatteeffekterna på Min Pension.