Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, pensionsexpert Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Britta Lejon, ST, ordförande

Tjänstepension - hot eller möjlighet?

Äldrepolitik | 2 juli 2018

På måndagen höll SKPF-pensionärerna sitt första av tre seminarier i Almedalen denna vecka som handlade om tjänstepensionens ökade betydelse.

På seminariet medverkade, förutom vår egen förbundsordförande Berit Bölander, också Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST och Kommunals pensionsexpert Anne-Marie Carlsgård. Alltihopa leddes av moderatorn Marianne Rundström, känd från bland annat TV.

Under vintern var det stor turbulens bland de tidigare kommunalare som omfattades av ett pensionsavtalet PA-KL. Detta avtal är så konstruerat att det vid vissa förändringar i prisbasbelopp och vid höjning av den allmänna pensionen kan ge kraftigt sänkt pension för vissa, upp till 2000 kronor i månaden. Nu har de som omfattas av avtalet fått kompensation för detta, bland annat efter påtryckningar från SKPF-pensionärerna. Men panelen var helt överens om att man behöver bli mer vaksam på vad som kan hända med tjänstepensionsavtal när t ex garantipensionsnivåerna förändras.

Kommunalare får garantipension
Det framkom också att merparten av dem som tidigare varit medlemmar i kommunal och nu är pensionärer får garantipension. Detta är en följd av att deras arbetsliv ofta innehållit en eller flera faktorer som påverkar pensionen negativt t.ex. deltidsarbete, inte hunnit arbeta 40 år och låg lön.

Det här får självklart konsekvenser för tilltron till pensionssystemet.

– Allt fler har pensionsångest, som Britta Lejon konstaterade. De tillkortakommanden som systemet upplevs ge leder till krav på förändringar av hela pensionssystemet.

Är då tjänstepensionen ett hot eller en möjlighet? Enligt Anne-Marie Carlsgård har tjänstepensionen en för stor roll i dagens pensionssystem, medan Britt Lejon menade att det var fackföreningarnas skyldighet gentemot sina medlemmar att se till att de får en dräglig pension när inte det allmänna pensionssystemet klarar av det. Men samtidigt kan olika pensionssystem och en ökande betydelse av den skapa inlåsningseffekter där ett nytt arbete med nya avtal kan leda till en kraftigt försämrad pension.

Tio procent utan kollektivavtal
Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det är så många som tio procent av dem som arbetar som inte omfattas av kollektivavtal. De riskerar att helt gå miste om tjänstepension och få en riktig chock när sista lön jämförs med första pension.

– För våra medlemmar är det här oerhört viktiga frågor, sa Berit Bölander. Vi måste se till att de får pensioner som går att leva på, inte bara överleva. Om inte det allmänna kan leverera så måste tjänstepensionen fylla på.

Tillslut konstaterade panelen att om inte något görs så kommer allt färre att klara sig på bara den allmänna pensionen och tjänstepensionen, utan blir beroende av statligt stöd i en eller annan form. Det är i sig ett problem som inte tjänstepensionen i sig kan lösa i framtiden.

Text Per Lundström Foto Peter Sandberg