Två dagar med ledamöter i KPR/RPR

Pensionärsråd | 28 februari 2023

Under två dagar har vi genomfört en utbildning för ledamöter i KPR/RPR. Det är ett av våra viktigaste uppdrag, där ledamöterna har fått ett förtroende att företräda medlemmar i den lokala utvecklingen av politiken i kommuner och regioner.

Var tredje väljare är över 65 år och pensionärers livsvillkor styrs till stor del av politiska beslut. Därför är det mycket angeläget att vi har bra kontakt med politiker. Pensionärsråden i kommuner och regioner möjliggör att det finns kanaler, där vi kan för fram såväl erfarenheter som synpunkter för att påverka beslut i politiken som berör äldre.

Vi menar att den som har levt ett långt liv har mycket erfarenhet och är en resurs för samhället. Vi arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv med en god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. Därför måste äldre finnas med där beslut fattas. Och därför vill SKPF Pensionärerna införa lagkrav för kommuner och regioner att inrätta pensionärsråd.