Tyck till om äldreomsorgen

Samhällsinformation | 22 mars 2023

Just nu kan alla med hemtjänst eller plats på särskilt boende tycka till om sin omsorg. Under våren genomför Socialstyrelsen sin årliga enkät med frågor om alltifrån trygghet och ensamhet till möjligheterna att träffa sjuksköterska och komma utomhus. Svaren är viktiga för att förbättra äldreomsorgen.

Enkäten från Socialstyrelsen landar hos cirka 220 000 personer från 65 år och uppåt nu under mars. Syftet med undersökningen är att alla med äldreomsorg ska få chansen att tycka till om hur de upplever kvaliteten. Frågorna handlar bland annat om aktiviteter, mat, tillgången till personal och möjligheterna att påverka hur omsorgen ges.

Stora skillnader över landet i vad äldre tycker
Undersökningen har gjorts i tio års tid, med undantag för år 2021 då den ställdes in på grund av pandemin. Förra året var svaren generellt mer negativa än tidigare på många frågor. Exempelvis svarade fler än tidigare att de var missnöjda med de aktiviteter som erbjöds och att möjligheterna till utevistelse var dåliga.

Svaren visade också att det finns stora kvalitetsskillnader över landet. I en kommun tyckte till exempel nästan alla på särskilt boende att det var lätt att få kontakt med personalen, men i en annan kommun svarade bara lite mer än hälften så.

Viktigt att svara – kan göra skillnad
Den sista dagen för att svara på Socialstyrelsens enkät är den 26 maj. Det är viktigt att så många som möjligt tar chansen att tycka till för att resultaten ska bli rättvisande och användbara. Förra året var det cirka 60 procent av de med hemtjänst som svarade. Bland de som bor på särskilt boende var andelen svarande lite drygt 40 procent.

Resultaten brukar användas av bland annat politiker och beslutsfattare lokalt och nationellt för att utveckla omsorgen. På så sätt kan äldres åsikter göra skillnad. Undersökningen ger också oss i SKPF Pensionärerna underlag i vårt arbete för att alla äldre över hela landet ska kunna få god omsorg utifrån sina behov.

Läs mer om undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” här.