SKPF knapp 2

Uttalande om Kommunals beslut att lämna LO-samordningen

Äldrepolitik | 22 oktober 2019

Välutbildade och välavlönade välfärdsarbetare är en förutsättning för att vården och omsorgen ska kunna möta de stora behov som inte minst en åldrande befolkning medför. Därför är det självklart för oss i SKPF Pensionärerna att ställa oss bakom Kommunals krav inför avtalsrörelsen. Om LO-samordningen inte kan vara behjälplig i Kommunals arbete för välfärdsarbetarna så har vi stor respekt för förbundets beslut att ta fajten på egen hand.

Yrkesutbildning lyfter inte bara personalen utan kommer också brukarna till del. Det är en samhällsinvestering som ger mångfaldigt tillbaka. En stor majoritet av SKPF Pensionärernas medlemmar har själva arbetat inom den kommunala välfärdssektorn. Vi vet vad låga löner och pressade villkor innebär, både i yrkeslivet och i pensionskuvertet när den dagen kommer.

Kommunals strävan att stärka nyckelgrupper med yrkesutbildning inom vård och omsorg är vår gemensamma strävan.

Liza Di Paolo Sandberg
Vice förbundsordförande
SKPF Pensionärerna
2019-10-22