Så här tycker partierna i våra hjärtefrågor

Äldrepolitik | 5 september 2022

Söndag den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det är allas vår stora chans att påverka politiken både lokalt där vi bor och för landet som helhet. Vi har tagit upp några av SKPF:s hjärtefrågor för att höra hur riksdagspartierna ställer sig till dem.

Svaren är till största delen oredigerade. Några långa svar är dock kortade.

Fråga 1: I dag stannar cirka 20–30 miljarder av pensionsinbetalningarna kvar i statens kassa. Bör inte dessa gå till pensioner?

Fråga 2: Höj pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent! Högre pensioner kräver mer pengar till pensionssystemet. Håller ni med?

Fråga 3: Stärk äldres delaktighet i vården. Det ger bättre hälsa och är en lagstadgad rättighet! Håller ni med?

Fråga 4: Tänderna är en del av kroppen. Därför måste tandvården ingå i högkostnadsskyddet. Håller ni med?

Fråga 5: Ta krafttag mot ålderismen! Regeringen måste ge särskilt uppdrag till Diskriminerings- ombudsmannen att arbeta mot utestängning och diskriminering av äldre. Håller ni med?