Förbundsordförande SPRF och SKPF

Vi blir starkare tillsammans

Äldrepolitik | 10 februari 2016

Berit Bölander, SKPF och Jöran Rubensson, SPRF, nickar i samförstånd när de tecknar ett framtida gemensamt förbund. Den yrkeserfarenhet och kompetens som finns i de båda förbunden ska tas tillvara till gagn för såväl medlemmar som det fortsatta äldrepolitiska arbetet.
– Vi blir inte bara större och starkare vi blir också bättre, säger de.

De båda pensionärsorganisationerna, Svenska kommunalpensionärers förbund, SKPF och Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF, strävar sedan några år målmedvetet mot ett gemensamt förbund. SPRFs kongressbeslut har varit ledstjärnan och det interna arbetet når i och med SPRFs kongress den 17 till den 19 maj i mål. Det är då medlemmarna ger sitt svar på hur SPRFs framtida organisation ska se ut.
Men För att ta tillvara den kompetens och det kunnande som finns i de båda förbunden har ett internt arbete bedrivits på båda håll. Under resor, i telefonsamtal, i möten och på konferenser har man träffat medlemmar och förtroendevalda och formulerat hur man vill att den framtida organisationen ska se ut. Vilka gemensamma mål vill man lyfta fram, hur ska man höja kompetensen och sakkunskapen på alla nivåer i ett gemensamt förbund.
– Min personliga uppfattning är att det lokala arbetet i KPR, Kommunala pensionärsrådet och LPR, Landstingets pensionärsråd, är oerhört viktigt, säger Berit Bölander.
– Centralt vill vi lyfta fram våra sakfrågor som pensionerna, vård- och äldreomsorg, men vi vill också skapa debatt och vässa opinionsarbetet, fyller Jöran Rubensson i.

Gott samarbete
Nej, när det gäller det gemensamma äldrepolitiska arbetet råder inga motsättningar förbundsordförandena emellan. De är också överens om att det krävs interna satsningar på utbildning för att öka kompetens och kunskap hos såväl förtroendevalda som medlemmar och anställda.
– Vi ska bilda allianser med andra intressenter som fack och forskare för att bättre nå ut med våra frågor, vilket gör oss mer slagkraftiga, säger Jöran Rubensson.
– Ja, vi måste utveckla kontakter med politiker i regering och riksdag och skapa debatt genom att skriva fler inlägg och synas med våra frågor i media, säger Berit Bölander.
I slutet på januari startade SKPF kampanjen Leva eller överleva, som ska sätta fokus på framför allt kvinnors dåliga pensioner.
– Många av våra medlemmar lever under ekonomiskt pressade förhållanden och upplever att de saknar möjligheter att göra nödvändiga förändringar av sin situation. Man hankar sig fram, man överlever. Men samtidigt, är man inte värd mer än att bara överleva efter ett många gånger hårt och långt arbetsliv? Vi tycker inte det, säger Berit Bölander.
– Där har vi ett stort gemensamt intresse, pensionerna. Många av våra medlemmar är kvinnor och många har dålig pension, en del bara garantipension trots att de arbetat ett helt liv. Det vill vi ändra på, säger Jöran Rubensson.

Bättre service till medlemmarna
Båda menar också att ett gemensamt förbund kommer att ge medlemmar och förtroendevalda bättre service, rekryteringsarbetet kommer att underlättas och man kommer att kunna driva medlemmarnas intressefrågor på fler orter i landet.
– Jag har bara mött positiv respons. De två förbunden kommer att komplettera varandra och det stärker det äldrepolitiska arbetet, säger Berit Bölander.
– Visst finns det ett par orter där vi har några knutar, men det vore konstigt om alla tyckte lika.
Den senaste tiden har också SKPFs koppling till Kommunal diskuterats efter Aftonbladet avslöjande att Kommunal hyrt ut sin krog Metropol Palais till nakenkabaré och champagnefester med porrstjärnan Puma Swede. Det framkom också att styrelsemedlemmar inte betalat för sig på förbundets hotell eller för vidlyftiga representationsnotor.
– Vi har gått ut med en tydlig dementi att vi inte har något samarbete med Kommunal och att vi är ett självständigt och obundet förbund. Däremot driver vi flera gemensamma frågor, bland annat pensionerna, säger Berit Bölander.