Vi uppmanar alla partier att lyssna på oss!

Äldrepolitik | 25 augusti 2022

Vår ordförande Liza Di Paolo-Sandberg inledde hela Äldreriksdagen 23/8 med ett tal om pensioner. Hon möttes av ett "Tack Liza!" från panelen som bestod av representanter från samtliga riksdagspartier. Här kan du läsa talet i sin helhet.

“Många av SKPF:s medlemmar har jobbat inom äldreomsorgen, skolan, sjukvården, lagat mat, städat, kört buss, tömt sopor, kört ambulans, släckt bränder och skött om våra parker och gator ja listan kan göras lång. Gemensamt för de alla är de jobbat inom välfärdsyrken. Nu frågar de sig ska jag betala elräkningen eller sätta mat på bordet? Har jag råd att ta ut den där dyra medicinen? Måste jag ställa in den där aktiviteten som jag äntligen sett fram emot efter pandemins isolering?

En stor del av SKPF:s medlemmar har låga pensioner trots ett långt yrkesliv i välfärdsyrkena. Alltför många lever på marginalen och för dem blir den senaste tidens skenande priser väldigt kännbara. Det blir helt enkelt svårt att få ihop hushållskassan. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

I förra veckan fick många ett välkommet tillskott när den höjda garantipensionen betalades ut. Men det räcker inte!

Klyftorna inom gruppen pensionärer är fortsatt stora. En del har det bra ekonomiskt, men många har det inte. Till stor del handlar det om kvinnor. Uträkningar visar att om den svenska mannens genomsnittliga pension räcker hela året så tar kvinnans pension slut redan två dagar innan valdagen. Det beror främst på att arbetslivet inte är jämställt, men även på hur pensionssystemet fungerar. Eller snarare inte fungerar!

Dagens pensionssystem innebär också att det inte lönar sig för alla att ha arbetat länge. Skillnaden, eller respektavståndet, är för litet mellan de som arbetat länge med låg lön och de som arbetat lite, eller inte alls.

I dag förväntar vi oss att partierna ger besked. Tillsammans är vi över två miljoner väljare som behöver det när vi ska bestämma var vi ska lägga vår röst.

  • Vi vill ha en översyn av hela pensionssystemet så att vi får jämlika och rättvisa pensioner som är hållbara över tid.
  • Vi vill ha högre pensioner – så att vi kan leva, inte bara överleva. Därför tycker vi att pensionsavgiften borde höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent. Alla pengar som betalas till pensioner ska också gå till pensioner.
  • Vi vill att det ska löna sig att ha arbetat, även för de med arbetarlöner. Och alla, även kvinnor, måste få möjlighet att tjäna in till en god pension, genom en god arbetsmiljö och rätt till heltid.

Nu är det hög tid för partierna att ge oss väljare besked om hur det blir med våra pensioner nu och i framtiden.”