Höstmöte 2022

| 20 oktober 2022

Välkommen till höstmötet i Samlingssalen Åcenter 27 oktober kl 14.00. Vid höstmötet behandlas bland annat kommande års budget och verksamhetsplan, avdelningsavgift och arvoden.

Dagordning

Förslag till Budget 2023

Verksamhetsplan avd 2023

Avdelningsavgift 2023

Kostnadsersättningar 2022