De flesta fattiga pensionärer är kvinnor.

Ratsit: 3 av 4 äldre låginkomsttagare är kvinnor

Äldrepolitik | 4 juni 2019

Uppemot 300 000 personer över 66 år är låginkomsttagare, och cirka 75 procent av dessa är kvinnor. Det visar en kartläggning från kreditupplysningsföretaget Ratsit. - Ojämställdheten ökar när vi går i pension, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

Som ”låginkomsttagare” räknas den som har en total månadsinkomst på max 11 000 kronor. 15 procent av pensionärerna hör till gruppen, och särskilt kvinnor är överrepresenterade, visar Ratsits kartläggning.
– Väldigt många äldre kvinnor har totala inkomster under 11 000 kronor i månaden. I vissa kommuner är det upp till 10 gånger fler fattiga kvinnor än män bland pensionärerna. Detta är oroande siffror som visar att många äldre kvinnors ekonomi kan vara helt beroende av en make för att gå runt, säger Anders Johansson, VD på Ratsit, om kartläggningen.

Deltidsarbetare missgynnas
SKPF Pensionärerna, som i huvudsak samlar pensionerade kommunalare, har en stor majoritet kvinnliga medlemmar som ofta har jobbat deltid och därmed missgynnas i pensionssystemet. Förbundsordförande Berit Bölander ser med oro på könsklyftan i pensionsinkomsterna:

– Om man jämför kvinnornas och männens pensioner med dygnets timmar, så tar kvinnornas pensioner slut redan 16:45 medan männens pensioner räcker hela dygnet. Så ojämställd är pensionärstillvaron i Sverige i dag. Ojämställdheten går inte i pension, tvärtom så ökar den när vi lämnar yrkeslivet, säger Berit Bölander.

Olika förutsättningar
I Öckerö kommun i Västra Götalands län är skillnaden som störst. Här står kvinnorna för över 90 procent av låginkomsttagarna i pensionsålder. Bland kommunerna med minst klyftor återfinns Sundbyberg, Jokkmokk och Stockholm.

– Det är svårt att hitta mönster mellan vilka kommuner som har störst och minst skillnader. Det verkar som att problemet återkommer i olika stora kommuner på olika platser i Sverige och med helt olika förutsättningar, säger Anders Johansson på Ratsit.

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto