Pausa åldershöjningarna för pensionen

Pension | 26 oktober 2021 | Regeringen och partierna i Pensionsgruppen lägger förslag som innebär att man tar saker i helt fel ordning. Att höja pensionsåldern utan att först se till att vi har ett hållbart arbetsliv för alla är inte acceptabelt. Pausa åldershöjningarna så länge. Läs mer här

Kvinnors pension tar slut den 9 september

Pension| SKPF internt | 9 september 2021 | Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året. Läs mer här

Att jobba lönar sig inte i pensionshänseende

Äldrepolitik | 26 juni 2019 | Pensionärsorganisationerna SKPF pensionärerna, SPF seniorerna, PRO, RPG samt LO skriver i en gemensam debattartikel i Aftonbladet att politikerna börjar i fel ände när de föreslår att vi ska arbeta längre. De anser att man först måste höja ersättningarna och ta hänsyn till yrkesbakgrund innan man höjer pensionsåldern. Läs mer här