Alla kan falla – SKPF uppmärksammar fallpreventionsveckan

Samhällsinformation| SKPF internt | 18 september 2020

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård i Sverige. Drygt 1 000 personer dör. En majoritet av de som faller är 65 år eller äldre, men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Under vecka 40 varje år kör Socialstyrelsen kampanjen ”Balansera Mera”. Kampanjen handlar om fallolyckor och informerar om vad man själv kan göra för att minska risken att falla.

Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem, och är vanliga bland äldre personer. Fallolyckor orsakar skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall.

SKPF arbetar aktivt i ”Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre” tillsammans med Socialstyrelsen och en rad andra myndigheter, sjukhus och organisationer.

För mer information kan du kontakta Peter Sandberg på kansliet, e-post: peter.sandberg@skpf.se eller Gunvor Petersson, Avd 44 Växjö, e-post: gunvor.rundsborg@tele2.se

Hur tar du dig upp om du ramlat?
Det är bra att veta hur du kan ta dig upp själv om du ramlar. Att veta vad du ska göra ökar tryggheten. Öva därför på att komma upp från golvet när någon person är närvarande som kan hjälpa dig.

HÄR kan du ladda ned ett blad som tydligt visar hur du gör.

Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor
På Socialstyrelsens webbplats finns material med tips och råd för äldre personer om vad man kan göra själv för att minska risken att falla. Det handlar om att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina mediciner.

Allt material är kostnadsfritt och går att beställa eller ladda ner HÄR.  Exempelvis hittar du broschyrer med tips och råd för att förhindra fallolyckor på olika språk, årskalender, balans- och styrketräningsprogram, affischer, filmer och kampanjlogotyp.

Källa: Socialstyrelsen