Besked i Äldreriksdagen: Höjd pensionsavgift och gas på gång

Äldrepolitik | 26 september 2023

Ett förlorat år för pensionerna. Så beskrev SKPF:s Liza di Paolo-Sandberg hanteringen av pensionsfrågan sedan valet, när alla riksdagspartier samlades i Äldreriksdagen. Men äldreministern svar var att hon nu lovar att starta i gång en utredning om både höjd pensionsavgift och en gas i pensionssystemet.

Tisdag 26 september, hölls den fjärde Äldreriksdagen i ordningen, och fokus i år var på vad som hänt med politikernas vallöften till pensionärerna.

– Det har varit ett förlorat år för oss 2,3 miljoner äldre och vår ekonomi. Nu har det gått ett år sedan vi stod här och alla era partier sa sig vilja förbättra pensionerna. Ändå har nästan inget konkret hänt, sa Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande, när hon inledde debatten om pensionerna.

Hon fick medhåll från V, S, MP och L, om att pensionsgruppen inte åstadkommit mycket sedan valet förra hösten. Mest kritisk var Vänsterpartiets ledare.

– Pensionssystemet har inte levererat det vi förväntade oss, och det är ett enormt problem för en pensionsgrupp som bara har suttit och inte gjort någonting, sa Nooshi Dadgostar (V).

Äldreminister Anna Tenje (M) betonade i stället att mycket jobb lagts på att få ihop samarbetet i pensionsfrågan. Företrädarna för alla partierna var dock överens om att gruppen nu måste komma i gång med sitt arbete.

Liza di Paolo-Sandberg lyfte att det sedan valet inte hänt någon med vare sig pensionsavgiften eller en gas, som kan göra att det stora överskottet i pensionssystemet kommer pensionärerna till del. Men under debatten lovade äldreministern att båda dessa frågor nu ska utredas.

– Vi har kommit överens om att detta är det första vi ska kicka igång nu i höst. Att göra en utredning kring både gasen och avgifterna, sa Anna Tenje (M).

Vad en sådan utredning mynnar ut i är däremot oklart. Samtliga partier har uttryckts sig positivt kring en gas i pensionssystemet. Men när det gäller pensionsavgiften var det under Äldreriksdagen bara V, S och MP som sa ja till en höjning. M, KD, L och C uttryckte sig mer försiktigt.

Debatten avslutades med att SKPF Pensionärernas förbundsordförande riktade en tydlig uppmaning till alla partiföreträdare:

– Inga fler förlorade år nu, börja agera, sa Liza di Paolo-Sandberg.

Fakta om Äldreriksdagen 2023:

I Äldreriksdagen möttes Fredrik Lundh Sammeli (S), Daniel Persson (SD), Anna Tenje (M), Nooshi Dadgostar (V), Ulrika Liljeberg (C), Dan Hovskär (KD), Janine Alm Ericson (MP) och Malin Danielsson (L) för att debattera pensioner, äldreomsorg och ålderism.

Utöver Liza di Paolo-Sandberg talade Åsa Lindestam, ordförande för PRO, och Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna. Artur Ringart, grundare av News55.se, var moderator.