"Bra att fler lyfter pensionsfrågan"

Äldrepolitik| Pension | 28 april 2021

I dag presenterade fackförbundet Byggnads och det fackliga idéinstitutet Katalys ett förslag till en svensk variant på den danska så kallade ”Arne-pensionen”: ”Knegarpensionen”. - Det är bra att fler lyfter pensionsfrågan för att få en förändring, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

”Knegarpensionen” presenterades som ”en möjlighet för den som slitit ett helt arbetsliv, med trasig kropp som följd, att slippa gå i pension i förtid, utan i stället kunna vara sjukskriven fram till riktåldern och slippa dagens dubbelbestraffning i pensionssystemet”. Vägen dit är bland annat en grundpension, som ska vara lika för alla, i stället för garantipension – och att pensionsavsättningarna ska vara 100 procent även för den som blir sjuk eller av andra anledningar inte kan delta fullt ut i arbetslivet.

Flera av utgångspunkterna som ligger till grund för Byggnads och Katalys förslag delas av SKPF Pensionärerna. Bland annat kritiken mot det faktum att de viktiga pensionsbesluten fattas bortom väljarnas insyn i riksdagens så kallade pensionsgrupp, och att de som sliter ut sig tidigt i fysiskt tunga yrken missgynnas i dagens pensionssystem.

SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg välkomnar att fler aktörer med arbetarperspektiv på pensionsfrågan ger sig in i debatten.

– Det är bra att fler lyfter pensionsfrågan för att få en förändring. Sådana här initiativ hjälper till att göra pensionerna till en prioriterad fråga inför valet. Sedan är jag kanske inte helt med på namnet ”knegarpension”, som jag kan tycka låter lite gubbigt. Det är ju ändå mest kvinnor som drabbas. Men alla initiativ som får upp pensionsfrågan på agendan och kommer med nya förslag på hur vi kan lösa problemet med att många som jobbat ett helt yrkesliv i tunga och lågavlönade arbetaryrken får alldeles för låga pensioner, är högst välkomna, säger Liza di Paolo-Sandberg.

 • SKPF Pensionärerna driver bland annat dessa pensionsfrågor:
  Förbättra arbetsmiljön så att även arbetare orkar arbeta ända fram till pensionsåldern.
  Inför en ventil för de utslitna. Anställda i tunga och krävande yrken ska kunna gå i pension vid en lägre ålder utan att behöva ta ut och därmed minska sin ålderspension.
  Gör det lättare att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning för de som inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.
  Inför heltid som norm.
  Höj åldersgränserna inom socialförsäkringen och a-kassan så att de följer pensionsåldern uppåt.
  Samma skatt för alla inkomster – oavsett ålder.
  Förenkla pensionssystemet så att alla har möjlighet att ta medvetna beslut om sin pension.
  Öppna upp pensionsgruppen och låt oss vara delaktiga.
  Subventionera privat pensionssparande.