Dags att se över hela pensionssystemet

Pension | 30 mars 2023

Pensionsmyndigheten ser starka skäl för en översyn av hur dagens pensionssystem fungerar. Det enligt en ny rapport, som debatterades under ett seminarium när rapporten presenterades. SKPF Pensionärerna har under lång tid krävt en helhetsöversyn och uppmanar nu riksdagens pensionsgrupp att agera.

Pensionsmyndigheten har i en serie rapporter analyserat pensionssystemet ur olika synvinklar. Igår (29/3-23) presenterades en sammanfattande rapport med titeln ”Ett nytt pensionssystem?”. I rapporten konstaterar myndigheten att det finns ”starka skäl” för regeringen och riksdagen att starta en översyn av hur pensionssystemet fungerar och vilka principer som bör vara vägledande. Något som välkomnas av SKPF Pensionärerna.

– Vi håller helt med om att det måste tas ett samlat grepp och göras en utredning av hela pensionssystemet. Det har skruvats här och där under lång tid, men nu går det inte längre. Helheten måste ses över för att säkerställa jämlika och hållbara pensioner, säger förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna uppmanar riksdagspartierna att ta tag i saken i riksdagens pensionsgrupp. Gruppens framtid har dock varit oklar sedan valet.

– Nu är det hög tid att pensionsgruppen kommer igång med sitt arbete och agerar för en översyn. För att pensionerna ska vara förutsägbara och trygga är det avgörande med brett och långsiktigt samarbete i riksdagen, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Låg pension trots över 40 år i vårdenSKPF Pensionärerna anser att vi i dag har ett pensionssystem som är legitimt för vissa, men inte för en stor del av förbundets medlemmar som har arbetat med låga löner i välfärden. De kan ha arbetat ett helt yrkesliv men ändå få mycket låga pensioner.

– Vi har medlemmar som efter 40 år i vården ändå måste jobba extra efter pension för att få ekonomin att gå ihop. Så kan vi inte ha det, säger Liza di Paolo-Sandberg.

För att det ska löna sig att arbeta även för välfärdsarbetare behöver pensionsavgiften höjas. SKPF Pensionärerna ser det därför som viktigt att den frågan tas med i en sammantagen översyn av systemet. Förbundet anser också att det är viktigt att titta på hur pensionssystemet kan förenklas. Det gäller inte minst grundskyddet, som i dag är mycket komplext uppbyggt.

Stödåtgärder krävs även här och nuEn översyn av pensionssystemet är komplicerad och tar lång tid. Samtidigt ser dagens pensionärer hur de flesta utgifterna skjuter i höjden. Kostnaderna för mat, el, drivmedel och boende med mera pressar många just nu. SKPF Pensionärerna anser därför att det behövs särskilda åtgärder utanför pensionssystemet, här och nu.

– Regeringen måste se över hur de mest utsatta hushållen kan stöttas i dessa kristider. Ingen ska behöva välja mellan att köpa mat eller laga en trasig tand, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Bild: Rapporten debatterades under ett seminarium onsdag 29/3.