Konferens för distriktens ordförande

SKPF internt | 5 oktober 2021

6-7 oktober är det Distriktsordförandekonferens på förbundskontoret i Stockholm.

Våra 21 distriktsordförande samlas under två dagar för att arbeta med aktuella frågor och utmaningar. Vårt nya handlingsprogram, som blev antaget på kongressen, ska bland annat omsättas i praktiska handlingar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Och vi har ett stort arbete framför oss med att lyfta pensionsfrågan inför valet 2022.